페이지 이미지
PDF
ePub

F mántem & ut silicem P quitáte manus meæ

Deum preces.

tum.

Capitulum. Ezech. 3. Nativitate Domini.
Ili hóminis

ut ada

Capitulum. Job. 16.

Assus fum abfque inidedi fáciem tuam , Aleas eos , neque métuas a cùm habérem mundas ad fácie eórum. R.br. Iniqui insurrexé

Hymnus. Santol. Viet. mint super me ; * Alleluia, aleluia. §. Iniqui. V. Et

TIRIS probat sese MIR

modis fynagóga poténtium quæ- Suos in hoftes cháritas ; fierunt ánimam meam. * Et blándiens,& increpans, Alleluia. Glória. . Ini- Amica semper cháritas. qui. PS: 35.

FRACTIS jacens cervici. Sedérunt principes & bus advérfum me loquebán- Et fic perire lætior; tur. R. Servus autem tuus O Chrifte , dixit , fuscipe exercebátur in justificatió- Quem pono pro te spírinibus tuis. Pf. 118.

AD NONA M. Qui ftans perorábat fibi; Ant. Glorificátus sum. Cadens & expirans humi, Capitulum. If. 50. Linguâ disérti sánguinis

Suis perórat hostibus. liátor meus, ideo Audivit e cælo Deus non fum confusus : ideo Supréma verba Mártyris; pósui fáciem meam ut pe

Dux Saulus & testis necis, train duríssimain , & fcio Necis fit ipfe præmium. quóniam non confúndar : Tum blanda mors amájuxta est qui justificat me. bili

R.br. Ecce Deus adju- Sopóre clausit lúmina ; vat me; * Alleluia , alle Ad lucis ætérnæ jubar lúia. R. Ecce. ¥. Et Dó- Exútus artus évolat. minus susceptor eft ánimæ Quid non , Deus , fi meæ. * Allelúia. Glória.

réfpicis , R. Ecce. Pf. 53.

Humána possunt péctorą! v. Dóminus a dextris Cujus triumphum pangieft mihi, ne commóvear; gimus R. Propter hoc lætátum Fac nos & exémplum eft cor meum. PJ: 15. sequi. AD II. VESPERÁS, Qui natus es de Virgine, Antiphone & Psalmi de Jelu, tibi sit gloria ,

[ocr errors]

Cum Patre & almo Spi- 'se reget nos in fæcula. PS ritu

47. {n sempitérna fæcula. Oratio, Concéde,quæsuAmen.

mus ut supra, 275: ¥. Posuérunt adversum AD COMPLETURIUM. me mala pro bonis, R. Et Psalmi de Feria , cætera ódium pro dile&ióne mea. ut heri, & fic usque ad CirPS. 108.

cumcifionem inclufivè. Ad Magníf. Ant. 5. G. Die xxv11. DECEMB. Positis génibus , clamávit In Fefto voce magna(Stéphanus,) SANCTI JOANNIS dicens : Bómine, ne stá Apostoli & Evang. tuas illis hoc peccatum. Et Duplex-Majus. cùm hoc dixisset, obdor AD MATUTINUM. mívit in Dómino. A&t. 7. Invit. Jesum, qui diligé

Oratio , Da nobis , ut bat discipulum Joánnem, fupra ad Laudes.

*Veníte, adorémus. Joano Pro Commemoratione

13: fancti Joannis.

Psalmus , Venite, 2. Ant. Qui diligit cordis Hymnus. Santol. Vict. munditiam , propter grá- TU, quem præ réliquis tiam labiórum suorum ha Chriftus amáverat, bébit amicum Regem. O dulces hóminis delíciæ Proy. 22.

Dei ; ¥. Innocens mánibus & Curárum sócius, fúneris mundo corde, M. Accipiet benedi&tiónem a Dó Et teftis quoque glóriæ. mino. PS: 23.

FORTUNATE nimis, сці Oratio, Ecclésiam tuam, licitum fuit et infra ad Laudes. Attrectáre manu Verbum,

Pro Commemoratione Oc hóminem Deum, tavæ Nativitatis.

Hunc audire , óculis cér, Ant. Ecce Deus nofter iste ; expectávimus eum, Quin & colloquio frui! & fályábit nos : iste Dó- Hæc dos quanta fuit , minus ; sustinuimus eum , cùm tibi crédidit exultábimus & lætabimur Sensus, Christus amans in salutári ejus. If. 25.

pécoris íntimos ! . Hic eft Deus , Deus Quando monte super pofter in ætérnum. R. Ip totus homo Deus

& comés

nere, mútuo

[ocr errors]

Potas plena Deo vivida p sibilistes, a homo om

Sefe númine véstiit. De Epistola beati Pauli Jesu tu plácido dum ré Apóstoli ad Romanos. cubas sinu

Lettio j. Cap. 2.
P

Ropter quod flúmina ; Illápsu tácito se própiùs nis , qui júdicas. In quo tuis

enim júdicas álterum , teNumen sénsibus inserit. ipsum condemnas: éadem Hinc creber répetis , cre- enim agis quæ júdicas.

ber idem fonas ; Scimus enim quóniam juQuidquid faris , amor ; dicium Dei eft fecúndum

fic amor imperat: veritátem in eos, qui tália Vix sese cápiens æftuat, agunt. Exístimas autem & suis

hoc, ô homo , qui júdicas Pectus rumpitur ignibus. eos qui 'tália agunt , & Sit laus fumma Patri , facis ea , quia tu effúgies

suiniáque Filio ; judicium Dei? An divitias Sit par, fančte, tibi glória , bonitátis ejus & patiéntiæ, Spiritus:

& longanimitátis contémHæc eft certa fides , fón- nis?'ignoras quóniam beni. tibus e tuis

gnitas Deiad pænitentiam Quam divinitus háusi- te addúcit Secúndum

autem duritiain tuam & Amen.

& impænitens cor thesauPsalmi de Feria.

rízas tibi iram in die iræ, IN I. NOCTURNO. & revelatiónis jufti judicii

Ant.7.c. Hæc dicit Dó- Dei , qui reddet unicuique minus : Vocávi te nómi- fecúndum ópera ejus : iis ne tuo; meus es tu. If. 43. quidem, qui fecúndum pa

Ant. 4. A. Vocabitur ti- tiéntiam boni operis ,glóbi nomen novum , quod riam &honórein &incoros Dómini nominábit. if. ruptionem quærunt, vitam 62.

ætérnam : iis autem qui Ant. 5. a. Honorábilis funt ex contentione , & faétus es in oculis meis , qui non acquiefcunt veri& gloriosus : ego dilexi táti , credunt autem inite. If. 43.

quitáti , ira & indignáy. Prævenisti eum, Dó- tio. mine , R. In benedictió R. Vidit Jesus Jacobum nibus dulcédunis. Pf. 20. Zebedæi, & Joánnem fra

Inus.

S

trem ejus, componentes (Jacobo & Joánni ) nó rétia in navi ; & ftatim mina Boanerges, quod eft vocávit illos : &* Relíc- Filii tonitrui. y. Dóminus to patre fuo, secuti sunt Deus servos fuos vocábit eum. y. Dóminus ipse eft nómine álio. Marc. 3. If. hæréditas eórum, ficut lo- 65. cútus eft. * Relicto. Marc.

Leftio iij. 1. Deut. 18.

I autem tu-Judæus co Lectio ij.

gnominaris , & requiOn est accéptio per- éscis in lege, & gloriáris in

fonárum apud Deum. Deo,& nofti voluntátem Quicúnque enim fine le- ejus , & probas utilióra ge peccaverunt , fine lege instrúctus per legem, conperíbunt : & quicúnque in fidis teipfum else ducem lege peccavérunt , per le- cæcorum , lumen eórum gem judicabuntur. Non qui in tenebris sunt,erudi enim auditores legis jufti torem infipientium, masunt apud Deum , led fac- giftrum infántium , habéntores legis justificabúntur. tem formam fciéntiæ , &' Cùm enim gentes , quæ veritátis in lege. Qui ergo legem non habent, natu- áliun doces, teipfum non ráliter ea , quæ legis sunt, doces : qui prædicas non fáciunt , ejufinodi legem furándum , furáris : qui non habéntes, ipfi fibi sunt dicis non mæchándum lex : qui oftendunt opus mcecháris :qui abomináris legis ícriptum in cordibus idola , sacrilégium facis : fuis, testimonium reddénte qui in lege gloriáris , illis conscientiâ ipsorum, per prævaricationem legis & inter fe invicem cogita- Deum inhonóras. tiónibus accusantibus, aut R. Assumit Jesus Pe. étiam defendentibus

& Jacobum & die , cùm judicábit Deus Joánnem ; & ducit illos occúlta hóminum , secún- in montein excélsum seóra dum Evangélium meuin sum folos , & * Transfiper Jefum Chriftum.

gurátus est coram ipsis. K. Vocávit Jesus ad fe v. Magnália honóris ejus quos vóluit ipfe ; & fecit vidit oculus illórum. ut essent duodecim cum Transfigurátus est. Glóillo , & ut mitteret eos ria. * Transfigurátus esto prædicáre ; & * Impősuit Marc. 9.

in trum ,

Eccli. 17

Nüj

Joan. 13.

[ocr errors]
[ocr errors]

IN II. NOCTURNO. R. Amantiifimus Dos

Ant. 1. a. Immortalitas mini habitábit confidenter eft in cognatióne fapién- in eo: Quafi in thalamo tiæ , & in amicitia illius tota die morábitur , & indelectatio bona. Sap. 8. ter húmeros illius requiér

Ant. 2. D. Sapiéntia cet. ♡. Erat recumbens. amicos Dei & Prophétas unus ex discipulis in finu conftituit : diligit Deus Jesu , quem diligebat Jeeum qui cum sapientia in- sus. *

? Quafi. Deut. 33. hábitat. Sap. 7. Ant. 3. c. In témpore

Lectio v. tribulationis permane illi Uarto décimo igitur fidélis; ut & in hæreditate

anno, secúndam poft illius cohzres fis. Eccli.22. Neronem perfecutionem

V. Funes ceciderunt mi- movente Domitiáno in hi in præcláris : R. Et- Patmos infulam relegáenim hæréditas mea præ- tus, fcripfit Apocalypsim, clára est mihi. Ps. 15.

quam interpretatur Justía Ex libro fancti Hieronymi nus Martyr, & Irenæus. Presbyteri de Scripto Interfécto autem Domia ribus Ecclesiasticis. tiáno , & actis ejus ob niLectio is. Cap: 2:

miam crudelitátem a Sea

nátu refciffis , fub Nerva quem Jefus amávit príncipe redit Ephefum : plurimum filius Zebe- ibique ufque ad Trajánum dæi , frater Jacobi Após- príncipem perseverans totoli , quem Heródes poft tas Aliæ fundávit rexitpaffionem Dómini decol- que Eccléfias : & confécJáverat, novissimus óm- tus sénio , fexagésimo oce hium fcripfit Evangélium, távo poft paflionem Dórogátus ab Afiæ Epísco- mini anno mórtuus , juxta pis , adversus Cerinthum eandem urbem fepultus aliósque hæréticos & eft. máximè tunc Ebionita R. Dixit Jesus : Unus. rum dogma consurgens, ex vobis tradet me.* Cùm qui afferunt Christum an- recubuisset ille quem dilite Maríam non fuifle. gébat Jesus fupra pectus. Unde & compulfus eft Jefu , dicit ei : Dómine divinam ejus nativitátem quis eft ? Refpóndit Jesus: edicere.

lille est , cui ego intinctum

Ordemes Apóftalus

[ocr errors]
« 이전계속 »