페이지 이미지
PDF
ePub

N

filio , quæ

[ocr errors]
[ocr errors]

aut quæ

Dei diffúfa eft in cordibus terræ & plenitúdo ejus ? noftris per Spiritum fanc- Quid ergo ftabulum elétum, qui datus eft nobis. git? Planè ut réprober glóR. Per viscera

255. riam mundi , damnet TæSermo fancti Bernárdi culi vanitátem. Necdum Abbatis.

loquitur lingua & quæSerm. 3. de Nam Domini. cúnque de eo sunt claLectio ij.

mant , prædicant, evan Ascitúrus Dei Filius, gelízant: ipfa quoque inquodcunque vellet eligere in omnibus mundi juditempus, elégit quod mo- cium arguitur , fubvértiléftius eft, præsertim pár- tur,contutátur. Quis enim vulo , & páuperis matris hóminum , fi darétur óp

vix

pannos ha- tio , non magis eligeret béret ad involvéndum robústum corpus , & ætapræsépe ad reclinandum. tem intelligibilem , quàm Non eft tale judícium mun infantilem? O fapientia di : aut ifte fallitur

de occúltis traheris ! mundus errat.Sed divinam ô verè incarnáta & velata falli impossibile est fapién- fapiéntia ! & tamen. Fratiam. Méritò proinde & tres , ipse est olim promíf( carnis prudentia inimica fus párvulus fciens reproeft Deo, ] & fæculi quo- báre malum & eligere boque prudentia ftultitia no

num. Malum

ergo volúpminátur. Quid enim ? tas córporis , bonum verò Christus útique , qui non aMictio eft : fi quidem & fállitur , elégit quod carni hanc éligit, & illam ré+ molestius eff. Id ergo mé probat puer sápiens , Verhus, id utilius , id pótiùs bum infans. Verbum enim eligéndum : & quisquis caro faétum eft, & caro áliud dóceat , vel fúádeat, infirma , caro infantilis ab eo tanquam a feductó- caro ténéra , caro impore cavendum.

tens omnis operis , omnis R. Gaudéte , 256. laboris impatiens. Lectio iij.

R. Cantáte , 257

Te Deum. & in præsépio re

AD LAUDES. clinátur. Et nonne ipse est

Antiphone , ut in L'aiidiqui dicit : Meus eft orbis bus Nativit, Domini, 262,

tus ,

1

meus, 262.

Psalmi de Feria , & Can- AD COMPLETORIUM. ticum , Dómine , Deus Psalmi de Feria: Relique

ut in Fefto Nativit, 267. Capitulum ut in Laudi Die xxx. DECEMB. bus Dominicæ, 299.

DE OCTAVA Hymnus, de Nativ. 263. Semiduplex,

♡. In humilitáte nostra AD MATUTINUM. memor fuit nostri : R. Et Invitatorium & Hymnus redémit nos ab inimícis ut in die , 254. noftris. Pf. 135:

Pfalmi de Feria. Ad Bened. Ant. 4. d. 'Tres Ant. & W.ell.No&. Visitávit Dóminus & Dominica a Circumcif. ad fecit redemptionem plebis Præsent. 319. RRR. verò fuæ : ficut locutus est per de Nativitate. es fanctórum , qui a fæcu Si hac die fit Officium lo funt, Prophetảrum ejus. de Dominica , ex Lectione Luc. 1,

prima de Scriptura fient Oratio , Concede , 264. tres , divifionibus faétis ad

AD HORA S. Asteriscos. -Pfalmi de Feria : Reliqua De Epístola beáti Pauli ut in die Nativitatis , 264. Apóstoli ad Romanos.

Lectio ;. Cap. 5. C A N O N.

adhuc Sef. 23. de Reform. C. 4.

mus , fecúndum tempus Piémůr, qui sacramén paix enim pro jufto quis tum Confirmationis non moritur : nam pro bono susceperint , & fidei rudi- forsitan quis audeat mori. ménta edóčti non fuerint; Commendat autem chariquique légere & scribere tátem suam Deus in noa nesciant;& de quibus pro- bis ; quóniam cùm adhuc bábilis conjectura non fit, peccatores essémus , feeos , non fæculáris judícii cúndum tempus , Chrisfugiéndi fraude , sed ut tus pro nobis mórtuus eft: Deo fidélem cultum præf- multò igitur magis nunc tent , hoc vitæ genus ele- justificati in sánguine ip

síus , salyi érimus ab ira AD VESPERAS. per ipfum. * Si enim cùm Omnia ut in die Nat.265, inimici elsemus , reconcie

excepto Canone.

gille.

Lectio ij.

liáti sumus Deo per mor- magis abundantiam gratem Filii ejus : multò ma- tiæ , & donationis & jufgis reconciliati , falvi éri- títiæ accipiéntes , in vita mus in vita ipsíus. Non regnábunt per unum Jefolùm autem , sed & glo- fum Chriftum. riámur in Deo per Dómi- R. Sic Deus , 257. num nostrum Jesum Chris Sermo fancti Basilii, tum, per quem nunc re

Epíscopi. conciliatiónem accepimus. De Sancta Chrifti Nativ. Proptérea ficut per unum hóminem peccátú in hunc Edit. Bened. t. 2. §. 2. & 3. mundum intrávit , & per Dinter homines , non

; omnes homines

mors per-
ferens legem per ignem

& tránsiit,in quo omnes pec- tubam & montem fumáncavérunt. Usque ad legem tem , aut caliginem , & & enim peccátū erat in mun- procéllam ánimas audiendo : peccátum autem non tium perterrefaciéntem; imputabátur, cùm lex non fed per corpus manfuétè esset. Sed regnávit mors ac blandè cuin iis qui eanab Adam ufque ad Móy- dem atque ipfe naturam sen , étiam in eos, qui non habent, colloquens. Deus peccavérunt in similitudi- in carne ,

non intervallo nem prævaricatiónis Adæ, óperans velut in prophéqui est forma futúri. * *

tis , sed insitam sibi & Sed non ficut deli&um , conjunctam humanitátem ita & donum. Si enim consecútus atque per uníus deli&to multi mórtui fuam carnem nobis cognáfunt : multò magis grátia tam omne hominum Dei, & donum in grátia nus redúcens ad semetipuníus hominis Jesu Christi fum. [ Quómodo igitur in plures abundáyit. Et per unum , ( inquit , ) in non ficut per unum pec- omnes fplendor devenit?] cátum ita & donum. Quonam modo divinitas Nam judícium quidem ex eft in carne ? velut ignis uno in condemnationem : in ferro , non tránsitu , sed grátia autem ex multis communicatióne. Non edelictis in justificationem. nim ignis excurrit in ferSi enim uníus deli&to morsrum , sed manens in loco , regnávit per unum: multò fuam ei virtútem impártic:

O üj

neque hac communicatio- non inquisivifti ; dimit ne ininúitur , sed quidquid téntem le ad te , atque fui ipsius párticeps eft , per carnem conversántem omne id replet. Sic igitur non suscipis. Idcirco Deus & Deus Verbum , neque in carne est,quia hanc caremótus eft ex seipso , & nem a Deo abalienátam tamen habitávit in nobis : oportebat cum eo conjúnneque fuit mutatióni ob- gi, delápsum e paradiso in. póxius , & tamen Ver- cælos redúci. bum caro factum est : ne R. Convértere , 258. que cælum destitútum fuit Te Deum. eo qui illud continebat , AD LAUDES. fed tamen fufcépit terra Omnia ut in die xxix. Den in fuo-finu cælétem.

cembris , 301. - R. Christus , 258.: A D HORAS. Lectio iij.

Pfalmi de Feria : Reliqua D , 264.

Proptérea Deus in excepto Canone. carne est , ut latitántem in CANON. ea mortem énetet. Ute- Ex Concilio Mediolanenfi nim fi medicamenta vené

quinto. nis expelléndis idónea cór- An. 1579. part. 3. tit. 6., pori misceántur caufas. Um superpelliceum, corruptiónis expugnant ; utque tenebræ in domo línea constat , induit Clérelidéntes adveniente luce ricus ; cógitet quam perdisfolyúntur ; sic mors quæ sónain fuftineat, nempe in natura humána domi- a sórdibus labéque puram, nabátur , divinitátis præ- qualem veftítus ille indicat.

féntiâ abólita eft.... O al- AD VESPERA S. titúdinem bonitátis amo Omnia ut in die Nat.265 rífque Dei in homines ! Fit Commemor. de S. Sila fervitutem excútimus ma- veftro Papa , Ant. Ipsum gnitúdine benignitátis.Ra- elégit , $. Elégit , ut in tiónem cur Deus inter hó- Communi Pontificum,xxij. mines sit , hómines requi Orat. Da , quæfumus , nunt, cùm adorare opor- xxvij. -tuiffet bonitátem.Quid fa AD COMPLETORIUM. ciémus tibi, ô homo? Ma Psalmi de Feria : Reliqua. néntem in fupérnis Deum ut in die Nativitalis , 267

D

DIE XXXI. DECEMB. nis veftræ : ficut enim exDE OCTAV A. hibuiftis membra veftra

Semiduplex. servíre immunditiæ & iniAD MATUTINUM. quitáti ad iniquitátem ,

Invitatorium & Hymnus ita nunc exhibéte membra ut in die , 254

vestra fervíre justitiæ in Psalmi de Feria.

fanctificatiónem. Cim eTres Ant. & V. e III. nim fervi effétis peccáti, Nolt. Dominic. a Circum- liberi fuiftis justitiæ. Quem cif. ad Præfent. 320.RRR. ergo fructum habuiftis tunc verò de Nativitate. in illis, in quibus nunc ert

Si hac die fit officium bescitis? Nam finis illónim de Dominica , fient ex fe- mors eft. Nunc verò libequenti Lectione de Scriptu- ráti a peccáto , servi aura tres Leétiones , divifione tem facti Deo , habétis faéta ad ** Asteriscos. fruétum veftrum in fanctiDe Epiftola' beáti Paulificationem , finem verò · Apóstoli ad Romanos. vitam ætérnam. Stipendia

Lellio j. Cap. 6. & 8. enim peccati mors. Grátia
Eccátum vobis non autem Dei,vita ætérna in

nunc

nim fub lege eftis , sed sub tro.

** Nihil

ergo grátia. Quid ergo? pec- damnationis eft iis qui cábimus quóniam non funt in Christo Jefu , qui fumus fub lege , sed sub non fecundum carnem ámgrátia ? Ablit. Nescitis bulant. Lex enim fpiritûs quóniam cui exhibétis vos vitæ in Chrifto Jesu liber fervos ab obediéndum , rávit me a lege peccáti & fervi estis ejus , cui obe- mortis. Nam quod impofdítis, five peccáti ad mor. sibile erat legi , in quo intem , five obeditiónis ad firmabátur per carnem : justítiam ? Grátias autem Deus Filium ftrum mitten's Deo , quòd fuiftis servi in similitudinem carnis peċpeccáti, obedistis autem cáti, & de peccáto damex corde in eam formam návit peccatum in cảrne doctrinæ , in quam tráditi ut justificátio legis impleestis. Liberáti autem a pec- rétur in nobis , qui non secáto, servi fa&ti estis justí- cúndum carnem ambulátiæ. * Humánum dico , mus , fed fecúndum spíripropter infirmitatem car tum. Qui enim fecúndun

« 이전계속 »