페이지 이미지
PDF
ePub
[ocr errors]

Leftio viij.

A

R. Angelus Dómini ap- tem non derelinquet eum páruit in fomnis Joseph, in manibus ejus. V. Futúdicens : Surge, & accipe rum eft, ut Heródes quæPúerum , & Matrem ejus, rat Púerum ad perdéndum & * Fuge in Ægyptum, eum. * Dóminus. Pf. 36. & efto ibi ufque dum di- Matt. 2. cam tibi. y. Noli timére, Leftio ix. erit de Sanéto, descende in Ægyptum ; vel Sanéta occurente. ego descendam tecum il Poftix. Lei. R. Consúrhuc , & ego inde addúcam gens ( Joseph ) * Accépit te reverténtem. Fuge. Púerum & Matrem ejus Matt. 2. Gen. 46. nocte , & fecéssit in ÆSerm. 151. de eadem fuga. gyptum. y.Deus dissipat

cogitationes malignorum, Lia eft caufa quòd fu- ne poffint implére manus

git Chriftus,quòdin- eorum quod cceperant. fans tempus fuæ diftulit Accépit. Glória. * Accépaffionis, quòd crucem pit. Matt. 2. Job. s. fupra tricésimum annum Te Deum. vitæ corporális afcéndit : AD LAUDES. ut qui ad vitam perféctum Psalmi de Dominica , hominem fécerat , perféc- Antiph. Hymn. & W. ut tam reparáret in vitam;& fupra , 320. qualem terris dederat, ta Ad Bened. Ant. 5. C, lem rédderet cælo. Et Cognofcétur Dóminus ab quòd ad Ægyptum fugit, Ægypto , & cognoscent aliam procedit ad causam. Ægyptii Dóminum in die Fugit ad Ægyptum , ut illa. If. 19. perfidiam Judæórum per

Oratio. idem gentium castigáret : D Eus , qui in Unigéquem Judæa fugáverat, túram nos tibi esse fecifti : Ægyptus obsequenter ac- custódi ópera misericórdia cépit: ut Ecclésiam Syna- tuæ, & ab omnibus nos gógæ , Judæis

gentes an- máculis vetustatis emúnteponéndas in fide , suam da ; ut per auxílium grápanderet per figúram. tiæ tuæ , in illius invenia

R. Considerat peccátor mur forina , in quo tecum justum , & quærit morti- est noftra fubftántia ; Qui fisáre eum:* Dóminus au- tecum vivit..

1

Deinde fiunt Commemor. re non estis , fed in spíriSanctorum occurrentium. tu: fi tamen Spíritus Dei

AD HORAS. hábitat in vobis. Si quis Omnia dicuntur ut in Do- autem Spiritum Christi minicis a Circumc. ad Præ- non habet ; hic non eft sent. Domini , Jupra, 321. ejus. Si autem Christus in

CANON legitur ut in- vobis est ; corpus quidem fra secundum diem Mensis. mórtuum est propter pecAD VES PER A S. cátum , spiritus vero vivit Psalmi de Dominica. Ant. propter justificationen. Hymn. & y. fupra , 322. Quòd fi Spíritus ejus , qui Ad Magníf. Ant. 1. J. suscitávit Jesum a mórtuis Erat Joseph in Ægypto hábitat in vobis : qui fufusque ad obitum Heródis, citávit Jesum Chriftum a ut adimplerétur quod dico mórtuis vivificábit & tum est a Dño per Pro- mortália corpora vestra phétam : Ex Ægypto vo- propter inhabitántem Spicávi Filium meum. Mat.2. rituin ejus in vobis. Orat. ut supra ad Laudes.

Lectio ij. Deinde fiunt Commemo Rgo, Fratres, debirationes occurrentes. DIE 11.

JANUARII. ni , ut secundum carnem In Festo

vivamus. Si enim fecúnS. FULGENTIÍ dum carnem vixéritis Ruspensis Episcopi. moriémini : fi autem fpiSimplex.

ritu facta carnis mortificaOmnia de communi Pon- véritis, vivétis. Quicúnzificum , exceptis quæ fe- que enim Spíritu Dei aquuntur.

gúntur , ii sunt filii Dei. AD MATUTINUM. Non enim accepistis spíri

Pfalini de Feria. tum servitútis iterum in tiTres Antiph. Verfus & móre , fed accepistis SpiResponsoria ex Nocturno ritum adoptiónis filiórum, Officii secundum Feriam. in quo clamámus : Abba De Epistola beáti Pauli (Pater.). Ipfe enim SpiApóftoli ad Romanos. ritus teftimonium reddit Lectio j. Cap. 8. fpiritui noftro, quòd fu

Ui in carne sunt, mus filii Dei : fi autem fiQ : poflunt. Vos autem in car- quidem Dei , cohærédos

[ocr errors]
[ocr errors]

autem Chrifti : fi tamen delégit Coadjutórem: fed compátimur , ut & con- a Presbytero Ariáno utérglorificémur. * Existimo que e monaftério ejéctus. enim quòd non funt con- variísque injúrüs & verbédígnæ paffiónes hujus tém- ribus impetítus , loco cé poris ad futúram glóriam, dere coactus est. Deinde quæ revelabitur in nobis. asperióris vitæ stúdio ducNam expe&tátio creatúræ tus,in Ægyptum navigare tevelatiónem filiórum Dei propósuit : & Syracusa expé&tat. Vanitáti enim nū portum appúlsus Eulacreatúra subjecta eft non lium Epíscopum adiit, qui volens , sed propter eum, a propósito illum deterruit qui fubjecit eam in fpe his verbis : Scis quoniam quia & ipsa creatúra libe- Deo fine fide impossibile rabitur a servitúte corrup- eft placére. Terras ad tiónis , in libertatem gló- quas pérgere concupifcis , riæ filiórum Dei.

a communione Petri perEx vita S. Fulgentii per fida dissénfio feparávit.... Ferrandum Diaconum, Quid proderit affligere jeLectio iij.

júniis corpus ?. ... revérF ,

Africa natus , in stú- ris intuitu perículum rectæ diis litterarum magnam fidei patiáris. Diversis pósviin & perfpicaciam ingé- tea in monafteriis comnü, majórem in sublimio- morátus, Rufpenfis urbis ribus disciplínis fapiéntiam Episcopatum , licet invi& religioné ofténdit. Fre- tus , tandem fufcepit ; & quens fapientiórum audi- ita geffit, ut monachi vitor, tam eórum mónitis , tam , & propósitum non quàm sédula óperum sanc- deséreret. Dies fólidos Pafti Auguftini lectióne com- toráli follicitudini ; noctes. mótus , matrem reliquit, oratióni , stúdio , & má& ad FaustumEpíscopum, ximè librorum scriptioni fidei confeflorem fe con- impendebat,quos pro Catulit, a quo vitæ reguláris thốlica fide propugnanda exercítia perféctiùs addíl- édidit. A Trasimundo rege ceret.Is FelíciAbbáti sanc- in Sardíniam relegátus tum juvenem erudiéndum Confessores Christi miris tradidit,& discípulum ma- ficè adjúvit : fed ad fedem gilter non multo poft fibi fub Hilderíco príncipe res

vérfus , novo zelo succén- Janetarum Virginum , fus eft; & in monaftério exceptis quæ fequuntur. quod condiderat fic com AD MATÚTINUM. morári vóluit , ut Abbá Psalmi de Feria. tis poteftatem non minde Tres Antiphona, Verfus, ret. Ad Circínam insulam & Refponforia ex Nocturna cum frátribus quibufdam Oficii fecundum Feriam. profé&tus , obdormiit in De Epiftola beáti Paul Dómino Calendis Januá- Apóftoli ad Romanos. rii , anno falutis.quingen Lettio j. Cap. 8. tefimo trigefimo“ tértio. Screatura ingemifcit, &

Te Deum. Oratio , Exáudi , ut in párturit usque adhuc: non Comm. Pontificum , xxvij. folùm autem illa , sed &

AD PRIMA M. nos ipfi primitias spiritûs Dicuntur preces ,

ut in habéntes, & ipfi intra nos Psalterio, 51.

gémimus, adoptionem fiC Å N O N. liórum Dei expectántes, Ex Concílio Lateranenfi redemptionem corporis fecúndo.

noftri. Spe enim falvi facti An. 1139. Can. 4.

fumus. Spes autem , quæ rici, in ftatu mentis , quod videt quis , quid fpein hábitu corporis, Deo rat? Si autem quod non & hominibus placere ftú- videmus , fperámus : pet deant ; & nec in fuperflui- patiéntiam expectamus. táte , scissúra aut colore Similiter autem & Spirivéstium , nec in tonsúra , tus ádjuvat infirmitatemt intuéntium , quorum for- noftram. Nam quid oréma & exémplum effe de- mus, ficut oportet, nefcibent, offendant aspécum: mus: sed ipse Spíritus pofsed pótiùs , quæ eos dé- tulat pro nobis gemitibus ceat, fanétitátem præ fe inenarrabílibus. Qui aue ferant.

tem fcrutatur corda , scit DIE 111. JANUARII. quid desideret Spíritus;

In Fefto quia fecúndùm Deú pósS. GENOV EFÆ fulat

pro

fanctis.
VIRGIN IS.

Lectio ij.
Simplex.

Cimus autem quóniant
Omnia de

Leftio ill.

tra nos ? Qui étiam pró- Gimenti nata futúræ

cit,

nia cooperántur in bo- eum, qui diéxit nos. Cera num , iis, qui secúndùm tus sum enim , quia neque propósitum vocáti funt mors, neque vita , neque fanéti. Nam quos præsci- Angeli, neque principávit, & prædestinávit con- tus, neque virtútes , nefórmes fieri imaginis Filii que inftántia, neque futufui,ut fit ipfe primogénitus ra , neque fortitudo, nein multis fratribus. Quos que altitúdo , neque proautem prædeftinavit, hos fúndum , neque creatúra & vocávit : & quos vo- ália póterit nos separáre a cáyit, hos & justificávit: charitate Dei, quæ eft in quos autem justificávit, Christo Jesu Diño noftro. illos & glorificávit. Quid Ex variis Scriptoribus ergo dicémus ad hæc? Si

apud Bollandum. Deus pro nobis, quis con

Enovéfa in Pan prio Filio suo non peperfed

pro nobis omni- fanétitátis a téneris annis bus tradidit illum : quó- · manifésta dedit indícia. modo non étiam cum illo Hanc cùm vidisset fanctus omnia nobis donávit ? Germánus AutiffiodorénQuis accusábit adversus fis , unà cum sancto Lupo eléctos Dei? Deus qui Trecensi iter in Británjustificat, quis est qui con- niam fáciens ad profligándémnet ? Christus Jesus das hærefis Pelagianze requi mortuus eft, imo qui liquias , puéllam Deo ac& refurrexit , qui est ad ceptíssimam ac vitæ fancdexteram Dei; qui étiam titáte clariffimam fore. interpellat pro nobis. * prædíxit. Ecclefiam freQuis ergo nos separábit a quénti pópulo sanctus Præ. charitáte Christi ? tribula- ful ingreffus Genovéfam tio ? an angústia ? an fa- impólitis mánibus, Chrismes ? an nuditas ? an pe- to virginem despóndit & rículum ? an persecutio ? consecravit. Crevit exinan gladius? Sicut scriptum de in dies ejus in. Deum eft: Quia propter te mor- píetas : jugis erat orátio, tificámur tota die : æfti- abftinéntia incredibilis máti fumus ficut oves oc- effúsa in ægrotos & páuçisiónis. Sed in his omni- peres cháritas., patientia bus fuperámus propter várias inter malevolórum

« 이전계속 »