페이지 이미지
PDF
ePub
[ocr errors]

cum

Q

Deus,

fluat,

bis tuæ Israel.

fecit cælum & terram Ant. Sive vigilémus, sive Veníte,adorémus.Pf.122. dormiámus ,

simul Pfalmus. Veníte. pag. 2. Chrifto vivamus. 1.Thef.5. Hymnus. V. Dóminus vobíscum ; Uam mira nobis , ô R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Paras amóris pignora ! V Ifta,quafiumus, Dó- Qui sufficis folus tibi,

mine , habitationem Mundum creáre cógitas. noftram,& omnes insidias Tu magna cæli lúmina, inimici ab ea longèrepélle: Tu noctis umbras & diem, Angeli tui fanéti hábitent Terræque tractus & maris in ea, qui nos in pace cul- Imménsus ipse cóntines. tódiant; & benedictio tua UT tempus incæptum fit super nos semper ; Per Dóminum noftrum , &c. Te velle, te loqui fat eft: V. Dóminus vobíscum; Virtus ab ætérno latens R.Et cum spíritu tuo.

Expandet inclúsas opes. y. Benedicámus Dómi UBImerum subest nihil , no. R. Deo gratias, Creare non tibi labor :

Deinde fubmiffori voce Quodcunque mente condicitur Grátia Dómini

cipis, noftri Jesu Chrifti, & chá- Vis esle?Jamfaétum vides. ritas Dei , & communica EXTÉNDE ludens dextio sancti Spiritûs fit cum teram ; Ómnibus vobis. R. Amen. Te mundus oftendat Deū, 2. Cor. 13

Jubéntis ore prodeat Poftea dicitur una ex An- Opus supérbum quod motiphonis de B. Maria V.pro tempore. Extant poftComple ORBEM poténter qui sorium Sabbati. Tum subjungitur Fidélium ánimæ, &c. Tibi , Pater , cum Filio, Ac tandem dicitur secretò, Almo fimul cum Spíritu , Pater , Ave, Credo. Sit summa laus in fæcula.

FERÍA SECUNDA Amen.
AD MATUTINUM. In Feriis & aliis Officiis

Pater , Ave, Credo. trium Leétionum
Dómine , lábia mea, &c. Pfalmi pofiti ad fingulas Fe-
Deus,in adjutórium, &c. rias , dicuntur pro unico
Invitat. Dóminum qui Notturno. In officiis autern

ves.

creas,

[ocr errors]

novem

[ocr errors]

novem Lectionum dicantur ter quàm admirábile iidem Pfalmifub novem An- est nomen tuum in unitiphonis de proprio vel de vérfa terra ! communi.

Psalmus 32. IN I. NOCTURNO. , .

Xultate justi in DóAnt. 4. a.

E Admirábile. Pfalmus 8. collaudátio. Omine Dóminus nof Confitemini Dómino in DO

ter , * quàm admirá- cíthara;*in psalterio decem bile eit nomen tuum in uni- chordárum psállite illi. vérfa terra!

Cantáte ei cánticum noQuóniam elevata eft vum : * bene psállite ei in magnificentia tua* fuper vociferatióne. celos.

Quia re&um eft verbum Ex ore infántium & lac- Domini, * & ómnia opera téntium perfecifti laudem ejus in fide. propter inimícos tuos ; Díligit mifericordiam & ut deftruas inimicum & judícium : * mifericordiâ ultórem.

Dómini plena eft terra. Quóniam vidébo celos Verbo Dómini cæli firtuos, ópera digitorum tuó- máti sunt ;* & fpiritu oris rum ; * lunam & ftellas, ejus omnis virtus eórum. quæ tu fundásti.

Cóngregans ficut in utre Quid est homo , quod aquas maris : memor es ejus: * aut filius thesauris abyssos. hóminis , quóniam visitas Tímeat Dóminum omnis eum?

terra : * ab eo autem comMinuífti eum paulo mi- moveantur omnes inhabinùs ab Angelis, glóriâ & tántes orbem. honóre coronásti eum Quóniam ipfe dixit, & & conftituifti eum fuper facta funt :* ipfe mandavit ópera mánuum tuárum. & creata sunt.

Omnia subjecífti sub pé- Dóminus diffipat consilia dibus ejus , "oves & boves géntium:* réprobat autem univérías, insuper & pé- cogitationes populórum cora campi ;

& réprobat consilia prinVólucres cæli, & pisces cipum. maris, * qui perámbulant Consilium autem Dómisémitas maris.

ni in ætérnum manet Dómine Dóipinus nof- cogitationes cordis ejus in

[ocr errors]

ponens in

generationem & genera

Ant. Admirábile eft notiónem.

men tuum, Dómine , in
Divisio Psalmi 32.

univérfa terra.
Eáta gens , cujus eft IN II. NOCTURNO.
Dóminus

Ant.

7. d. Inítio. pópulus , quem elégit in Psalmus 101.

B

* &

De cælo respexit Dómi- Domine , exáudi ora

nus :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

nem meum.

[ocr errors]

tiónem meam: vidit omnes filios clamor meus ad te véniat. hóminum.

Non avértas fáciem tuam De præparáto habitáculo a me : * in quacunque die fuo, *refpexit fuper omnes tríbulor , inclina ad me auqui hábitant terram.

rem tuain. Quifinxit singillatim cor In quacunque die inda eórum

qui intélligit vocávero te velociter Ómnia opera eórum.

exáudi me. Non salvátur rex per Quia defecérunt ficut fue multam virtútem; & mus dies mei, * & ossa mea, gigas non falvabitur in ficut crémium aruérunt. multitúdine virtútis suæ. Percussus sum ut fenum,

Fallax equus ad salutem:* & áruit cor meum; * quia in abundántia autem vir- cblitus sum comédere patútis fuæ non falvábitur.

Ecce óculi Dómini fuper Avoce gémitus mei* admetuéntes eum ;

* & in hæfit os meum carni meæ. eis qui sperant fuper mi Similis fatus fum pela fericórdia ejus;

licáno solitúdinis : * fačtus.
Ut éruat a morte ani- fum sicut nycticorax in
mas eórum, * & alat eos domicilio.
in fame.

Vigilavi, * & faétus
Anima noftra súltinet snim iicut passer solitárius,
Dóminum;* quóniã adjá- in tetto..
zor & protéctor nofter eft. Totâ die exprobrabant

Quia in eo lætabitur cor mihi iniiníci mei ; * & qui noítrum ; * & in nomine laudábant me, advérsum fanéto ejus fperávimus. me jarábant.

Fiat misericórdia tua Quia cinerem tanquam Dómine , faper nos ;

panem manducabam;* & quemádmodum. fperáyi- potum meum cum fleta mus. in to

miscebama,

[ocr errors]

A fácie iræ & indigna- dem ejus in Jerúsalem; tiónis tuæ ; * quia élevans Inconyeniéndopópulos. allisisti me.

in unum , * & reges , ut Dies mei ficut umbra sérviant Dómino. declinavérunt : * & ego

Refpóndit ei in via virficut fenum árui.

tútis suæ: * Paucitátem diéTu autem, Dómine , in rum meorum núntia mihi. ætérnum permanes : * & Ne révoces me in dimimemoriále tuum in gene

dio diérum meorum : * in ratiónem& generationem. generationem & generaDivifio Psalmi 101. tiónem anni tui.

U exurgens miserébe- Altera Divisio Psalmi 101.

ris Sion" quia tempus Nítio tu, Domine, termiferéndi ejus , quia venit tempus.

mánuum tuarum sunt cæli. Quóniam placuérunt fer Ipsi peribunt, tu autem vis tuis lápides ejus; * & permanes; * &omnes ficut terræ ejus miferebúntur. veftiméntum veteráscent: Et timebunt gentes no

Et ficut opertóriam mumen tuum, Dómine , * & tábis,eos & mutabúntur: * omnes reges terræ glóa tu autem idem ipse es,

anni tui non deficient. Quia ædificávit Dómi- Filii servórum tuórum hanus Sion;* & vidébitur in bitábunt; * & femen eóglória fua.

rum in fæculum dirigétura Respexit in oratiónem Ant. Initio tu , Dómine, humilium;t & non sprevit terram fundáfti , & ópera precem eorum.

mánuum tuárum funtcali. Scribántur hæc in gene- IN III. NOCTURNO. ratióne áltera : * & popir

Ant. 6. F. Quàm ma-
lus qui ereábitur laudábit gnificáta funt.
Dóminum;

Psalmus 103.
Qua

Enedic ánima mea.
fanéto fixo : * Dóminus de Dómino
cælo in terram afpexit : Deus meus, magnificatus

Utaudiret gémitus com es vehementer. peditórum ; ut fólveret Confeflionem & decófilios interemptorum;

reai induísti; * amictus Ut annuntient in Sion lúmine ficut vestimento : Romeo Dómini, * & lau Exténdens cæluinligula

fiam tuam;

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

pellem ; * qui tegis aquis Prodúcens fenum jumér Tuperióra ejus :

tis , * & herbam servitúti Qui ponis nubem afcén- hóminum; sum tuum; * qui ambulas Ut edúcas panem de tersuper pennas ventórum: ra; * & vinum lætificet

Qui facis Angelos tuos cor hóminis ; spíritus ; * & ministros Ut exhilaret fáciem in tuos ignem urentem. óleo; * & panis cor hó

Qui fundásti terram fu- minis confirmet. per stabilitátem suam :

Saturabúntur ligna camnon inclinábitur in fæcu- pi, & cedri libani , quas lum sæculi.

plantávit : * illic páfleres Abyssus, ficut veftimén- nidificábunt. tum amictus ejus : * super

Heródii domus dux est montes Itabunt

aquæ.
eórum :

montes excélfi Ab increpatióne tua cervis ; petra refúgium fúgient; a voce tonitrui herináciis. tui formidábunt.

Fecit lunamin témpora:* Divifo Psalmi 103.

sol cognóvit occafum fuú. Scéndunt montes, & Pofuifti tenebras , &

descéndunt campi, *in facta eft nox : locum quem fundásti eis. pertransibunt omnes bél-

Términum pofuifti,quem tiæ filvæ ; non tranfgrediéntur : Cátuli leónum rugiéntes que converténtur operire ut rápiant, * & quærant a terram.

Deo efcam sibi. Qui emíttis fontes in Ortus eft fol, & conconvallibus : * inter mé- gregáti sunt ; * & in cubidium móntium pertransi- libus suis collocabúntur.

Exibit homo ad opus Potábunt omnes heftiæ suum,* & ad operationem agri ; * expectábunt óna- fuam ufque ad vesperum. gri in fiti fua:

Altera Divisio Pfalmi 103.

coeli habitábunt ; * de médio ópera

Dómine! petrárum dabunt voces. Omniain fapiéntia fecifti:*

Rigans montes de supe- impléta eft terra poffefrióribus fuis : * de fructu fióne tuâ. operuin tuórum satiabitur

Hoc mare magnum, & terra;

spatiósum mánibus : * illic

*

ne

bunt aquæ.

« 이전계속 »