페이지 이미지
PDF
ePub

cúndum hóminem : neque C fcribit "Apoftolus ad

quàm quod evangelizávi- veni Jerosá ymam ad anmus vobis , anáthema sit. tecessores meos ApóstoSicut prædiximus & nunc los:fed ábii in Arábiam: & iterum dico: Si quis vobis iterum reversus sum Daevangelizaverit præter id máscum:deinde poft annos quod accepistis, anáthema tres veni Jerosolymam visit. Modò enim hominibus dére Petrum , & mansi fuadeo,an Deo? An quæro apud eum diébus quinhominibus placere? Si ad- decim: áliū autem Apoftohac hominibus placérem, lórum vidi néminem , nifi Christi fervus non essem. Jacobum fratrem Dómini. R. Cui Deus , 319.

R. Ad Filium , 319. Lectio iij.

IN II. NOCTURNO Otum enim vobis fá- De Expositione S. Auguf

cio, Fratres , Evangé tini Episcopi in Epiftolam lium, quod evangelizátum ad Gálatas. eft a me , quia non est se- Lectio iv. Præfat, initio.

propter quam enim ego ab homine accépi illud, neque didici, fed Gálatas hæc eft, ut inper revelatióne Jesu Chrif- télligant grátiain Dei id ti. Audístis enim conver- fecum agere, ut sub lege fationé meam aliquando in jam non fint. Cùm enim Judaísmo ; quoniam supra prædicata eis esset Evanmodum perfequébar Ec- gélii gratia, non defuerunt cléfiam Dei, & expugná- quidam ex circumcisione , bam illam, & proficiebam quamvis Chriftiani nomiin Judaismo supra multos ne, nondum tamen tenéncoætáneos meos in genere tes ipsum grátiæ benefimeo, abundántiùs æmulá-, cium , & adhuc voléntes tor exístens paternárum esse fub onéribus legis meárum traditionū. Cùm quæ Dóminus Deus imautem placuit ei , qui me posúerat, non justitiæ segregávit ex útero matris fervientibus , fed peccáto; meæ, & vocávit per grá- juftam scílicet legem intiam suam, ut revelåret jústis hominibus dando ad Filium suum in me, ut demonftranda peccáta eó. evangelizare illum in gen- rum , non auferenda Noa tibus continuò non acquié- enim aufert peccáta nisi vicarni & sanguini, neque grátia fidei, quæ per di

Pars Hiemalis,

[ocr errors]

lectiónem operátur. tola ad eos scribit , qui
R. Christus, 320, jam commóti erant aucto-
Lectio v.

ritáte illorum qui ex Ju-
Sub

Úb hac ergo grátia jam dæis erant, & ad observa

Gálatas constitútos illi tiónes Legis cogebant.
volébant constitúere sub R. Débuit , 320.
onéribus legis : afleverán- IN III. NOCTURNO.
tes nihil eis prodéfle Evan Léctio sancti Evangélii
gélium , nifi circumcide fecúndum Matthæum.
réntur, & cæteràs carnáles'

Lectio vij. Cap. 8.
Judáici ritûs observatiónes I N illo témporej Cama
Apóftolum suspectum ha- monte , fecutæ funt eum
bere coeperant ; a quo illis turbæ multæ : & ecce le-
Evangélium prædicátum prófus véniens adorábať.
erat , tanquam non tenén- eum , dicens : Dómine ,
tem disciplínam cæterórū fi vis , potes me mundáre.
Apoftolorum , qui gentes Et réliqua.
cogebant judaizare. Homília venerabilis Bedæ
R. In mundo
320.

Presbyteri.

Lib. 1. Expos: Super Marc.
Alis quidem quæstio

Uia Dóminus ait :
Romános : verumtamen, [ Non veni sólvere
vidétur áliquid interésse , legem , sed adimplére :)
quod ibi contentionem ip- ille qui excludebátur a le-
sam dirimit,litémque com- ge , purgári fe Dómini
ponit, quæ inter eos qui ex potestate præsúmens, non
Judæis, & eos qui ex gén- ex lege , fed fupra legem
tibus crediderant , orta esse grátiam judicabat
erat : cùm illi tanquam ex quæ leprófi máculam pof-
méritis óperuih Legis fibi fet ablúere. Verùm ut in
rédditum Evangélii præ- Dómino poteftátis aucto-
mium arbitraréntur , quod ritas , ita in illo fidei cons-
præmium incircumcisis tántia declaratur. Ille in
tanquam imméritis nolé- fáciem prócidit, quod hu-
bant dari ; illi contra Ju- militátis eft & pudoris
dæis fe præférre gestirent, ut unufquifque de suæ vitæ
tanquam interfectóribus maculis erubefcat. Sed
Dómini. In hac verò Epil-, confeffionem verecundia'

?

Lectio vj.

cap. 1.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

nus,remédium poftuláciei Q peccauis lánguidum

9

[ocr errors]

non repréffit.Oftendit vul

Lectio ix. circa finem.

, fidei plena confessio est. [ Si genus designat humánum, vis ( inquit ) potes me rectè non folùm leprosus, mundáre. ]

verùm etiam juxta EvanK. Mundemus nos ab gélium Lucæ,plenus lepra omni inquinamento carnis fuille describitur. (Omnes & fpiritûs * Perficiéntes enim peccaverunt & fan&ificationem in timóre egent glóriâ Dei.] Illâ fciDei. V. Mundi estóte licet ut extérnâ manu Salauferte malum cogitatió- vatóris, hoc eft, incarnato num veftrárum ab oculis Dei Verbo, humanámque meis; quiéscite ágere per- contingente natúram , ab vérsé,

díscite benefácere, erroris prisci varietate dicit Dóminus. * Perfi mundéntur ; possíntque ciéntes. 2. Cor. 7. If. 1. cum Apostolis audire :

Lectio viij. [ Jam vos mundi estis N voluntáte Dómini propter sermónem, quem

tribuit poteftátem. De locutus fum vobis.] Et qui voluntáte autem Dómini diútius abominábiles a pónon quafi pietatis incré- pulo Dei erant, a caftris dulus dubitávit , sed quasi secréti , jam aliquando colluviónis fuæ conscius templo reddi,& Sacerdoti non præsumpsit. [ Jesus queant offerri , illi útique autem misértus ejus ex- cui dicitur : [Tu es Sacerténdit manum suam , & dos in ætérnum.]Audiéntangens eum ait illi: Volo, tes ab Apóstolo : [ Temmundáre. Et cùm dixisset, plum enim Dei fanétum ftatim disceffit ab eo lepra; eft, quod eftis vos: Joffe& mundátus eft. ] Nihil rántque pro emundatióne médium est inter opus fui ficut præcépit Moyfes, Dei atque præcéptum id eft,[Exhibeant corpora quia in præcepto eft opus, fua hoftiam viventem R. Quis poteft fácere fanctam,Deo placentem. mundum de immundo R. Ait Jesus leproso:Viconceptum sémine?*Non- de, némini dixeris ; fed ne tu qui sólus es? *.Quis * Vade , ofténde te facerpotest dimittere peccáta ? dóti , & + Offer munus Nonne. Job. 14. Marc. 2. quod præcépit Moyses id

I

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Levit. 14.

testimonium illis. ¥. Hic Ad Magnif.

Ant. 8. G: est ritus leprófi , quando Dixit Jesus Centurióni mundándus est: Adducé. Vade , & ficut credidisti tur ad sacerdotem. *Vade. fiat tibi ; & fanátus eft Glória.t Offer. Matth. 8. puer in illa hora. Matt. 8.

FERIA SECUNDA.
Ad Bened. Ant. 1. a. De Epístola beáti Pauli
Dómine, puer meus jacet Apostoli ad Gálatas.
in domo paralyticus , &

Lettio j. Cap. 2.
malè torquétur. Et ait illi Ciéntes quod non jufti-
Jesus : Ego véniam
curábo eum. Matt. 8. ribus legis , nifi per fidem
Oratio.

Jefu Chrifti : & nos in.

&

[ocr errors]
[ocr errors]

ne Deus , infirmitá- justificéinur ex fide Christi, tem noftram propitius & non ex opéribus legis : séfpice , atque ad prote-' propter quod ex opéribus. géndum nos dexteram tuæ legis non justificabitur oma majestátis exténde ; Per. nis caro. Quòd fi quærénC A N O N.

tes justificari in Chrifto Ex Concilio Aquisgra- inventi fumus & ipfi pecnénfi.

catóres, nunquid Chriftus. An. 816. lib. 1. cap. 6. peccáti minífter eft? Absit.

Ubdiaconi oblatiónes. Si enim quæ destrúxi cipiunt a pópulis. Isti obé- varicatorem me conftituo. diunt officiis Levitárum : Ego enim per legem , legis ifti

quoque vasa Córporis mórtuus fum , ut Deo vi& Sánguinis Christi Dia- vam: Christo confixus fum eónibus ad altária Dómini cruci. Vivo autem , jam ófferunt. De quibus qui-, non ego : vivit verò in me dem placuit Patribus , ut Chriftus. Quod autem quia facra Mystéria con nunc vivo in carne, in fide tréctant, casti & continén- vivo Filii Dei , qui dilexit tes fint ab uxoribus, & ab me,& tradidit femetipsum omni carnáli immundítia pro me. Non abjício grá kiberi , juxta quod illis , tiam Dei. Si enim per leProphéta dicénte , jubé- gem justítia , ergo gratis. tur : [ Mundamini, qui Chriftus mórtuus est. dertis yafa Dómini. ] R. In principio, 319.

1

Leftio ij. Cap. 3. scripta funt in Libro legis,

Insensati Gálatæ ut ea. Quóniam au

quis vos fascinávit tem in lege nemo juftificánon obedire veritáti, ante tur apud Deum, maniférquorum óculos Jesus tum eft:quia justus ex fide Christus præscriptus est, vivit. Lex autem non est in vobis crucifixus ? Hoc ex fide; sed, qui fécerit ea, folum a vobis volodífcere: vivet in illis. Chriftus nos Ex opéribus legis Spiritum redémit de maledicto leaccepistis, an ex auditu gis , factus pro nobis mafidei? Sic stulti estis , ut lediétum : quia fcriptuin cum spíritu cæpéritis , est: Maledi&us omnis qui nunc carne confummémi- pendet in ligno:ut in génni ? Tanta palli estis fine tibus benedictio Abrahæ causa?fi tamen sine caufa. fieret in Christo Jesu , ut Qui ergo tribuit vobis pollicitationem Spíritûs Spiritum , & operátur vir- accipiámus per fidem. tútes in vobis: ex opéribus R. Ad Filium , 312. legis , an ex audítu fidei? C A N O N. Sicut scriptum est: Abra Ex Concilio Aquisgraham crédidit Deo,& repu

nénsi. tátum eft illi ad justítiam.

An. 816. lib. 1. cap. 7. Cognoscite ergo, quia qui

Tribu Levi accépit Abrahæ.

exordium.... In EvangéR. Cui Deus , 319.

lio autem primórdia cóLectio iij.

rum , & in Actibus ApofP Róvidens autemScrip- tolórum 'legúntur... Sicut

túra,quia ex fide justic in Sacerdote Consecrátio, ficat gentes Deus , præ- ita & in Ministro dispennuntiavit Abrahæ : Quia sátio Sacramenti est. Ille benedicentur in te omnes oráre; hic psallere mangentes. Igitur qui ex fide dat: ille obláta fanctificat; sunt

benedicéntur cum hic fanctificata dispénsat. fidéli Abraham. Quicún- FERIA TERTIA. que enim ex opéribus legis De Epiftola beáti Pauli funt , sub malediéto sunt. Apóstoli ad Gálatas. Scriptum eft enim: Male Lectio j. Cap: 3.

Riúfquàm veniret fin mánferit in omnibus, quæ

ex fide funt , 8 lunt folo Dlaconorum Ordoma

dictus omnis, qui non per P des, Tub lege cufto

« 이전계속 »