페이지 이미지
PDF
ePub
[ocr errors]

trem exorávit , ut quam Ant. 3. a. Cùm exiller,
sibi dotem eflet datúra dixit matri suæ. Quid pe-
Christi paupéribus tribui tam ? at illa dixit: Caput
paterétur. Ut Syracusas Joánnis Baptistæ.Marc.6.
rédiit , pecúniam omnem Ant. 7. d. Illa præmóni-
quam ex vénditis faculta- ta a matre sua ; Da mihi ,
tibus collégerat , paupé- inquit, in disco caput Joán-
ribus erogavit. Quod ubi nis Baptistæ. Matt. 14.
rescivit is cui paréntes eam Super Cant. Confitebor,
renuéntem desponderant, ut in Communi , xij.
apud Paschásium præféc Ant. 6. F. Contriftatus
tum Lúciam quod Chrif- eft rex: propter juramen-
tiána esset accusávit. Ar- tum autem & eos qui pá-
dens irâ Pafchafius , Lú- riter recumbebant, jullit
ciam váriis ac sævissimis dari. Matt. 14.
torméntis cruciátam ,tan Ant. 1. a. Misso fpicu-
dem carnificis gládio trans- latóre præcépit afferri ca-
figi juffit,anno circiter tre- put ejus in disco. Marc. 6.
centésimo quarto.

Capitulum. Mich. 3.
mórtuus vivos impios , titúdine Dó-
Et erunt poft hæc deci- mini , judicio & virtúte ,
déntes sine honóre , & in ut annuntiem Jacob fce-
contumelia inter mortuos lus fuum , & Ifrael pec-
+ In perpétuum. y. Cùm cátum suum.
dixerint : Pax & fecúri-'Hymn. Ecce , 523.
tas, tunc repentínus eis . Zelus domûs tuæ co-
surpervéniet intéritus , & médit me, R. Et oppró-
non effugient. *Et. Gloria. bria exprobrántium tibice-
+ In. Sap. 4. 1. Thef.5. cidérunt fuper me. Ps.68.
Te Deum.

Ad Bened. Ant, 2. D. AD LAUDES. Misit Herodes & decollaAntiphona , 8. toni. G. vit Joánnem in carcere :

le natális Heródis , & allátum est caput ejus D díadis , & placuit Heró- puéllæ , & áttulit matri di ; unde cum juramento fuæ. Matt. 14. pollicitus est ei dare quod

Oratio. cúnque poftulállet ab eo.

D

Eus , cujus veritati teftimonium , fuso

. Condemnat juftus E cirúdine fpiritûs Do

Matt. 14.

nabiliter tenére ; Per eun- Bel non prævalébunt

me.

sánguine , perhibuit Præ Oratio, Deus, cujus cúrior Fílii tui ; da nobis, ut supra ad Laudes ; e fic & veritátem quæ Chrif- ad Sextam & Nonam. tus eft , femper amáre, & AD SEXTA M. viam quam beátus Joán · Ant, Illa præmónita. nes præparávit , indecli Capitulum. Jer. 1.

Ellábunt advérfum te, dem Dóminum noftrum Jesum Christum. quia ego tecum sum , di

Fit Commemor. de Feria cit Dóminus,utliberem te. Adventús. Poftea de fancti Robr. Eripe me , DómiLucia , Virg. & Martyre, ne, * De operántibus iniAnt. Cafta generátio. V. quitátem. R. Eripe. V.Et Deus præcinxit me. Orat. de viris sánguinum falva Deus, qui inter cætera ,

* De operántibus. ut in Communi , lvij. Glória. R. Eripe. PS: 58.

AD HORA S. V. Adversum me loqueAntiphone de Laudibus. bántur qui fedébant in porAD PRIM A M. ta;R. Et in me psallebant, Ant. Die natális. qui bibébant vinum. Ps. AD TERTIA M. 68. Ant. Còn exilet.

AD NON A M. Capitulum.

Ant. Miffo fpiculatóre.

Capitulum. "Eccli. 49. E Go dedi te hớdiein

civitátem munítam &in Alè tractavérunt ilcolúmnam férream, & in lum a ventre mamurum æreum super om- tris confecratus est Pronem terram régibus Juda, phéta , evértere, & erúeprincipibus ejus , & facer- re , & perdere , & iterum dótibus, & pópulo terræ, ædificáre & renováre. R. breve, Dixi iniquis : R.br. Principes * PerfeNolite iniquè agere. R. cúti funt me gratis. R. Dixi. V. Et delinquénti- Principes. ¥. Et a verbis bus : Nolite exaltáre cor- tuis formidávit cor meum. * Nolíte. Glória. R. * Perfecúti. Glória. R.

Principes. Pf. 118. W. Supérbi iníquè agé- V. Tabéscere me fecit bant usquequáque ; R. A zelus meus, R. Quia olege autem tua non decli- blíti funt verba tua inimici návi. Pf. 118.

mei. Ps. 118.

Jer. 1.

nu.

Dixi. PS: 74.

[ocr errors]
[ocr errors]

& infirmi gas,

AD II. VESPERAS. dali cum aliis ferócibuspóAntiphona de Laudibus. pulis e pátrio folo várias Capitulum. Jer. 20. in regiónes effufi, ferro &

Ominus mecum eft igne cuneta depopulabánidcirco qui persequuntur mániâ , progressi in Belme cadent,

Remórum urbem erunt ; confundentur ve- præsidio tunc deftitútam , heménter , quia non in- obfidione cinxérunt , cap. tellexérunt opprobrium támque diripuerunt. Insempiternum quod nun- greflis occurrit Nicásius quam delébitur.

ad limen Basílicæ fanéta Hymnus , Ecce faltán- Mariæ : ibique poft oblátis , ut in primis Vefperis. tam pro gregis saláte vi. V. Pretiosa in conspectu tam, in oratióne prostraDómini R. Mors fanc- tus , gládio percúlsus est, tórum ejus. Pf. 115. hunc Pfalmi versículum

Ad Magnif. Ant. 3. a. récitans : Adhæfit paviAccedéntes difcipuli Joán- ménto ánima mea , vivinis, tulérunt corpus ejus; fica me fecundum verbum & fepeliérunt illud, & ve- tuum. Addidit fe fratricerniéntes nuntiavérunt Jesu. táminis & coronæ sóciam

Eutrópia Virgo. Horum Qrat. ut fupra ad Laudes. córpora in Cæmetério Fit Cominem. Adventis. fandti Agrícola sepulta

Deinde SS. Nicasii & funt , ubi Nicasii nómine Soc. Mart. Ant. Cùm insignis constructa eft Bavos oderint. V. Multæ , sílica. Fuerunt & álii qui ut in Communi , xvj. cum illo gloriosam in Oratio ut infra.

Christo moriem oppetiéDie XIV. SS. NICASIL, IN LAUDIBUS Ant. Remenfis Episcopi & Beáti. y. Salus justórum, fociorum Martyrum ut in Communi, xx, Commemoratio.

Oratio.

Eus fidélium insupeEx Flodoardo & aliis, rábilis fortitudo , qui N

Reménfi eo témpore versatiónis advérfa Sancfufféctus eft , quo Ván- tórum tuórum glorifica

Matt. 14.

runt.

Lectio iij.

[ocr errors]

nuper volúerant

tióne consoláris ; fortem méllus , unus fuit e duóillam quæ in beátis Mar- decim quos

Christus e tyribus Nicásio & sócüis Difcipulis fuis elégit,& Aejus flagrávit dilectionem, póftolos nominavit. Cùm benignus nobis infúnde; Christus Lázarum suscitaPer Dóminum.

túrus pérgeret in Judæam, DIE XXI. ubi lapidáre eum Judæi In Festo

dixit SANCTI THOMÆ Thomas ad condiscípulos:

Apoftoli. [ Eámus & nos , ut moDuplex-Majus. riámur cum eo.] Quâ

Si hoc Feftum venerit nocte Chriftus Eucharifin Feriis Quaiuor Tempo- tiem instítuit, cùm dixifrum , fiet de eo per antici- set Discipulis fuis : [ Vapationem Feria quintá pre- do paráre vobis locum , cedenti.

& quo ego vado scitis, Omnia de communi & viam Icitis , respóndit Apostolorum , j. exceptis Thomas : Dómine, nefquæ fequuntur.

címus quò vadis ; & quóIN PRIMIS VESPERIS. modo poflumus viam sciAd Magníf. Ant. 8. G. re? ]Qui statim his a DoDixit Thomas , qui dici- mino verbis edoctus est: tur Didymus, ad condif- [ Ego fum via , & véricipulos : Eámus & nos tas , & vita : nemo venit ut moriámur cum (Jesu.) ad Patrem, nisi per me.) Joan. 11.

O&avo post Resurrectió Orat. ut infra ad Laudes, nem die , vidit Dóminū in Fit Commemor. de Feria médio Discipulórum ; & Adventús.

qui priùs cæteris ApóstoIn I. No&urno, Lectiones lis eum resurrexisse & vide Scriptura occurrente. fum a se fuisse narrántibus IN II. NOCTURNO. non crediderat , præsénLectio iy.

tem intúitus exclamávit: Ex Evangelio , Eufeb. [Dóminus meus,& Deus lib. 1. 2. & 3. Histor. meus. ] Erat etiam cum Greg. Turon. de glor. Petro Nathanaele, & Mart. lib. 1. S. Gauden- filiis Zebedæi & aliis tio , S. Paulino & aliis. Discípulis duobus , cùm

qui & manifestávit se iterum ledymus, id eft, ge- fus ad mare Tiberiadis.

T

21. Dec. S. Thomæ , Apoftoli. Leftio y.

dána, & Mediolanenlis Vangélium annuntiá- Ecclésia, teste fancto Pau

vit apud Parthos, qui lino , & Brixiana Basili tum Médiam, Pérsidem, ca , teste sancto Gaudén& regiónes alias plures oc- tio, fub fæculi quarti ficupábant. Apud Indos oc nem asservabant. Eodem eisum esse ab incrédulis & fæculo, adeo célebris erat iniquis , cùm regnum Dei quæ fub nomine_fancti & juftítiam prædicáret , Thomæ dicáta Edéllæ scribunt sanctus Gaudén- fúerat Basílica insignis,ut tius, & plerique véteres. in ea propter loci fanćtiDiffúfam undequáque e- tátem Colléctæ fine injus fidem ac famam , his termiffióne celebraréntur. verbis ad ejus túmulum Ejus fpectándæ causa Vaprædicábat, ineúnte quin- lens Imperátor ariánus to sæculo, Auctor quídam Edéfram proféctus , frufin Sermóne, qui habétur tra edíxit, ne pulsi ab Ecinter divi Chrysostomi cléfiis Catholici in ea Baopera : Bárbari Thomam sílicam, aut in campū juxhonóre afficiunt : omnes ta civitátem convenirent. gentes Feftum hódie céle- Convenérunt enim , ut brant ejúsque dictum narrant Sócrates & SozóDómino tanquam donum menus

póstera die uniofferunt : [ Dóminus vérsi , & eò miffus cum meus , & Deus meus. ] ingenti militum número Calaminæ feu in illo In- Modéstus præfé&us,cuncdiæ loco , in quo corpus tos invénit ad mortem pro ejus primum conditum fide fua fubeundā parátos. fuit , extrúctum est mo. IN III. NOCTURNO. naftérium & templum Léctio fancti Evangélii miræ magnitudinis in secúndum Joánnein. quo Deus multis mirácu Lectio vij. Cap. 20.

N illo ; declarávit.

Lettio. vj cim, qui dicitur DidyNde tamen Edéslam in mus, non erat cum eis

[ocr errors]

15 Apóftoli fui glóriam I Mast unus ex duode

[ocr errors]

tæ longè ante fúerant sanc- xérunt ergo ei álii Discia ti Apostoli Reliquiæ , qua- puli : Vidimus Dóminum rū particulas áliquas Fun- Et réliqua.

« 이전계속 »