페이지 이미지
PDF
ePub

pofuit, & a Saturnini tem ácriùs peritringens Arelatenfis , Ursátii & Príncipem enixè rogat, ut Valentis communione fe nutántis fidei integritatem unà cum Gallicanis Epíf- restituat. Sed Arianórum copis fejúnxit. Ejufdem factionibus effétum eft, Saturníni ártibus e Biter- ut quafi discórdiæ fomes, rénfi conventiculo in Phry. & perturbátor Orientis regiam relegátus eft ; ubi dire juberétur in Gállias. duodecimn de Trinitáte li- Tunc Hiláriñe prælio hæbros édidit.

reticóruin reverténté , inLectio v.

quit Hieronymus, GalliaUarto exílii anno ad rumEccléfia complexa eft.

Seleuciæ Concilium Lektio vj. cu Orientalibus Episcopis

Q

advocátus , ibique inters P IGávos revérfus, fre

rogátus , quæ eflet Gallo- lias Conciliis , & per epifrum fides, expofitâ fide tolas egit , ut detécta Syfuâ , juxta ea quæ a Pátri- nodi Ariminenfis fraede, bus Nicææ confcripta fúe- ea quæ ibi gefta fúerant , rant , Occidentálibus per- Epifcopi condemnárent , hibuit teftimonium , illóf- & Galliæ ab hæréseos peque a Sabelliánæ hæréseos rículo liberaréntur. In Itácriminatióne exémit. Le- lia & in Illyrico inftaurángátos a Seléuciæ Concilio dis Eccléfis, & fidei PaConftantinopolim fecú- trum reparándæ , cum tus , ibi Occidentales fal- fancto Eusébio Vercellenlácibus Arianórum fórmu- si allaborávit. Mediolani lis decéptos , Orientales Auxéntium Epifcopā Aeorundem fcélere vietos riánum in pública disputaadvértit. In tanto fidei dif- tióne coégit , ut Chriftum crimine popofcit Impera- verum Deum profiterétóris audientiam, ut co tar. Demum innumeris ram ipso de fide cum ad- ad Catholicam fidem tuén. versáriis difceptáret. Ve- dam laboribus perfunétus, rùm Arianis id maximó- multifque éditis miraculis pere ahnuéntibus , Conf- conspicuus , obiit Pi&tátántio libéllum edit , quo vis circa annum trecentéeorum impietátem ni- simum sexagésimum oetámiámque Imperatoris ip- vnm, Valentiniáno & Vasórum fráudibus credulitá lente regnántibus. Quos

[ocr errors]

Lettio fancti Evangéli A unum fimus.] Quid

Icripfit' libros , inoffénfo Filius lumen. Ex iis ergo, poffe pede decúrri , auc- quæ in Patre , funt ea in tor eft fanétus Hieró- quibus est Filius ; id est , nymus : qui & teftátur ex toto Patre totus Fís tantum virum , tempóri- lius natus est:non aliúnbus suis disertissimum , & de , quia nihil antequaint confessionis fuæ mérito , Filius : non ex nihilo,quia & vitæ indústriâ, & elo- ex Deo Filius: non in

parquéntiæ claritáte , ubi - te , quia plenitúdo Dei cúnque Romanorum no- tátis in Filio: neque in alimen eft, prædicári. quibus, quia in omnibus. IN III. NOCTURNO.

Lectio viij. S. 23.

Udis: fecúndum Joánnem. Lectio vij. Cap. 10. discíndis & diftrahis FiN illo témpore ; Cir- tium a Patre ? Unum funt:

cumdedérunt (Jesum ) fcilicet is quieft , nihil haJudæi, & dicebant ei: bens quod non fit étiam in Quoufque ánimam nof- eo a quo eft. Cùm audis tram tollis ? fi tu es Chrif- Filium dicéntem : [Ego tus, dic nobis palam. Ref: & Pater unum fumus ; 1 póndit eis Jefus : Loquor Persónis rem accómmovobis , & non créditis. Et da, gignénti & génito proréliqua.

feffionis fuæ permitte lenHomília fancti Hilárii téntiam. * Sint unum

Episcopi. ut sunt , qui génuit & qui De Trinitate , lib. 3. §. 4. gémitus eft. Cur naturam Erfé&ti Patris perféc- exclúdis ? cur veritátem

[Pater Dei unigénita progenies, in me, & ego in Patre: 1 qui ab eo qui habet omnia, & hoc de patre & Filio, accépit omnia , Deus 'a Filii ópera tęstántur. Non Deo, fpiritus a fpiritu, corpus per intelligentiam lumen a lúmine , confi- noftram corpori immittidénter ait : [ Pater in me, mus , neque ut aquam

via & ego in Patre : ) quia no infúndimus : fed eánut spíritus Pater , ita & dem in utroque & virtuFilius fpiritus : ut Deus tis similitúdinem & DeiPater , ita & Filius Deus: tátis plenitudinem confiut lumen Pater , ita & témur. Omnia enim Filius

[ocr errors]

ftantiæ ejus.

[ocr errors]

accépit a Patre & est némini recéntis látebræ Dei forma , & imágo fub- fufpício reli&ta fit. In sicca

deinde cittérna sex menses Lectio ix. de S. Felice. delitefcéntem Christus mi. Ex Operibus S. Paulini nistério cujusdam mulieris Nolani , in carm. Natalit. mirabiliter pavit. Finítâ de S. Felice, 3. 4. & 5. tandem persecutióne , 0F

Elix, Présbyter Nó- blátum sibi poft Máximi

lánus , a Máximo E- mortem Episcopátum píscopo, qui declinándæ conftanter fecúlans, obperfecutiónis causâ , juxta tínuit at Quinto deferréDómini præcéptum fecés- tur, qui feptem ante se serat, pascéndi gregis cură diébus Présbyter fúerat ad tempus accepit. Quo ordinátus. Quintus dignimúnere dum fúngitur, táte major Felicem ut ab iis qui Pontificem quæ sanctitáte potiorem semrébant, conjicitur in car- per obfervavit, eique præcerem : fed ab Angelo e- dicándi munus injúnxit. dúctus, Máximum in mon- Cæterum Felix paupertáte latitántem adit , exáni- tem eximiè coluit : nec mem penè & humi jacén- prædia amplíssima in pertem érigit, uvâ divinitus fecutione profcripta voluit repértâ refocillat , revec- repétere ; sed tribus terræ túmque húmeris commén- jugéribus , iísque conduce dat ánui quæ sola ex Præ- tis , & hórtulo próprii jufulis famulítio fupérerat. ris conténtus , labóre máFelix domum'revérfus , in nuum victum quærebat ea látuit donec pax Ecclé- parte frúctuum paupérifiæ redderétur. Exórtâ rur- bus erogátà. Tot virtútifus persecutione , ab iis é- bus insignis migrávit in tiam qui eum quærebant cælum : ejúsque sepúlad necem concionan crebris nobilitátum témque audiebant & al- eft miráculis.. loquebántur , agnosci non

Oratio. pótuit , atque inter díru Ræfta , quæfumus,

P tos parietes per angústum omnipotens Deus, ut ingréssus est aditum, quem excellentiam Verbi tui qua repente ex rúdere córruens beátus Hilárius asséruit agger præclásit; & ará- & convenienter intelligenea sic telis obtéxit , ut re valeamus , & veraciter

[ocr errors]

crum

[ocr errors]

3. Propter verba labió- Siano perfecutóribus ,

profitéri; Per eundem Dó AD MATUTINUM. minum.

Antiphona , Verfus & Fit Commem. de S. Fe- Refponforia , ut in Í. Noclice Presb. & Conf. Christi. turno de Communi Ana

Ant. Apprehende vitam choretarum , xxxvij. ætérnam in qua vocátus

Leftio iij. es , conféllus bonam con- Ex Libro fancti Hieronyfeflionem coram multis mi Presbyteri , de Vita téftibus. 1. Tim. 6.

sancti Pauli Eremitæ. .

Ub Décio & Valerum tuórum Dómine ,

riáno R. Ego cuftodivi vias du- multas apud Ægyptum & ras. PS. 16.

Thebaida Ecclésias temOratio,

péftas fæva populáta eft. Xcita in Ecclésia tua, Paulus annorum circiter E paupertátis spíritū , quem mi , Deum valde amans, sanctus Présbyter Felix tui ad montium desérta connominis conféffor religiósè fugiens , dum persecutiócoluit ; ut ejus intercedén- nis finem præstolarétur tibus méritis proiníssa réperit sáxeum montem paupéribus spíritu præmia ad cujus radícem haud profeliciter consequámur;Per cul erat grandis spelúnca Dóminum.

in qua omnem in oratió IN VESPERIS fit Com- nibus & folitúdine duxit mem. de S. Paulo, Eremi- ætatem. Cibum & vefti1a , Ant. Habitabit. y. méntum ei palma præPinguéscent , ut in Com- bébat. Sed cùm jam cenmuni , xxxvij. Oratio tum & trédecim annos Omnipotens

de eodem Paulus vitam coeléstein

? Communi , xlj

ágeret in terris, Antónium D i E V I. nonagenárium , qui in alia In Festo folitúdine morabátur ,

ad SANCTI PAULI, se veniéntem fufcepit ;

Primi Eremitæ intérque fermocinationes
Thebaidis. suspíciunt corvum qui

Simplex. integrum panem ante ora Omnia de Communi Ana- mirántium depósuit, cùm choretarum , xxxvij. excep- Paulo dimidii tantùm paEis quæ fequuntur. nis fragmentum deférre

[ocr errors]

foléret. Immolantes Deo IN LAUDIBUS Hymnas; sacrificium laudis, noc- Quid tu , reli&tis

ut in tem transegêre vigiliis. Communi, xl. Oratio , Cùmque jam effet terræ Omnipotens , xlj. rédditus dies, beátus Pau D I EX V I I. lus ad Antónium fic locú

In Festo tus eft : Tu miffus es a SANCTI ANTONII , Dómino , qui humo cor Ægypti Abbatis. púsculum meum tegas ; Semiduplex. quamobrem, quæso,

per- Omnia de communi SS. ge ad monafterium ; & Abbatim , XXÝV. Exceptis pallium , quod tibi Atha- quæ fequuntur, násius Episcopus dedit,ad Pridie In VESPERIS. involvendum corpúscu- Oratio , Omnipotens , ut lum meum ,

defer. An- infra. tónius regreffus , & in .

Lectio ij. trogrésfus fpeluncam , vi- Ex Vita S. Antonii a S. dit génubus complicatis, Athanasio fcripta créčta cervice , extensif Hieronymo de Scriptorio que in altum mánibus bus Ecclesiasticis. corpus Pauli exánime.Igitur obvoluto & prolato gyptius , cùm circa foras córpore , cùm hym- annum ætatis vigefimum nos & pfalmos de Chrif- ingressus Ecclefiam tiána traditióne decantáf- Evangélio audiffet : [ Si fet : duo leónes ex eré- vis perfectus esse , vade , mo currentes , cæpérunt vende omnia quæ habes, humum pédibus scalpere, & da paupéribus ; ] tane arenáinque certatim ege- quam ea fibi dicta effent , réntes , unius hominis ca- amplissima quæ habébat pácem locum fodérunt , prædia , partitus est inter in quo

Antónius fanétum vicános ; totiúsque véndicorpus depósuit. Túnicam tæ fupellectilis prétium autem Pauli fibi vindica- paupéribus erogavit : ac vit , quam in sportárum primum fecéffit haud promodum de palmæ fóliis cul a vico fuo , ubi rebus ipfe fibi contexúerat ómnibus abdicátis , non hacque diébus folémnibus deftitit ex laboris emoluPafchæ & Pentecostes An- ménto assuétis eleemofy-tónius semper veftítus eft. nis páuperes fovére, non

A ,

ex

« 이전계속 »