페이지 이미지
PDF
ePub

C

[ocr errors]

in auram ,.* & filuerunt malorum & dolore, fluctus ejus.

Effúfa eft contémptio firEt læráti funt quia silué- per principes ; * & erráre runt: * & dedúxit eos in fecit eos in invio , & non portuin voluntatis eórum. in via.

Ant. Clamavérunt ad Et adjúvit páuperem de Dóminum cum tribularén- inopia , * & póluit ficut tur, &i de necessitatibus oves famílias. eorum liberávit eos.

Vidébunt recti & læAnt.

5. a. Adjúvit Dnūs. tabúntur : * & omnis iniAltera divisio Psalmi 106. quitas oppilábit os fuum.

Onfiteantur Dómino Quis sapiens , & custómisericórdiæ ejus

diet hæc? * & intélliget & mirabilia ejus filiis hó- misericórdias Dómini : minum :

Ant. Adjúvit Dóminus Et exáltent eum in ec- páuperem de inopia , & clésia plebis, * & in cathe- pósuit ficut oves famílias. dra senórum laudent eum. Ant. 2. D. Dux fuísti.

Pósuit flúmina in desér Canticum Moyfi. tum, * & éxitus aquárum

Antémus Dómino

Bómino

; Terram fructíferam in falsúginem a malitia ficatus est, equum & alinhabitántium in ea. censórem dejécit in mare.

Pósuit desértum in ftagna Fortitúdo inea & laus aquárum,* & terram line mea Dóminus ;* & factus aqua in éxitus aquárum. eft mihi in salutem. Et collocavit illic esurién Ifte Deus

meus ; tes; * & constituérunt ci- rificabo eum : * Deus payitátem habitatiónis. tris mei, & exaltábo eum. Et seminavérunt agros

Dóminus quasi vir pu& plantavérunt vineas : gnátor; Omnipotens no& fecérunt fructum nati- men ejus :

currus Phayitátis.

raónis & exércitum ejus Et benedixit eis, & mul- projecit in mare. tiplicáti funt nimis ; * & Elécti príncipes ejus subjuménta eórum non mi- mérsi sunt in mari rubro norávit.

abysli operuerunt eos ; Et pauci facti sunt, & defcenderunt in profún vexati funt a tribulatióne dum quafi lapis. ,

Exod. 15.

in sitim ;

fit main fructiferam in C gloriose

' enim magni?

& glo

[ocr errors]
[ocr errors]

tuæ ,

Dextera tua , Dómine , nuérunt habitatóres Phis magnificáta eft in fortitú- kfthiim. dine : dextera tua , Dómi Tunc conturbáti sunt ne , percussit inimicum; principes Edom , robuftos & in multitudine glóriæ Moab obtinuit tremor; tuæ depofuifti adversários obriguérunt omnes habituos.

tatóres Chanaan. Misisti iram tuam , quæ

Irruat super eos formído devorávit eos ficut ftipu- & pavor, * in magnitúdilam ; *& in fpiritu furoris ne bráchủ tụi. tui congregátæ sunt aquæ. Fiant immobiles quasi la

Stetit unda fluens , * con- pis , donec pertránleat pógregátæ funt abysli in mé- pulus tuus , Dómine dio mari.

donec pertráníeat pópulus Dixit inimicus : Pér- tuus ifte , quem poffedifti. fequar & comprehén- Introdúces eos , & plandam;

* dívidam spólia , tábis in monte hæreditátis implébitur ánima mea.

* firmíssimo habitáEvaginabo gladium me- culo tuo , quod operátus um , interficiet eos ma

es, Dómine : nus mea.

Sanctuarium tuum, DóFlavit spiritus tuus & mine , quod firmavérunt opéruit eos mare : sub manus tuæ. Dóminus mérfi funt quası plumbum regnabit in ætérnum & in aquis veheméntibus. ultra.

Quis símilis tui in fórti Ingréssus est enim eques bus , Dómine ? * quis si- Phárao cum cúrribus & milis tui , magnificus in equítibus ejus in mare : sanctitate , terribilis atque & redúxit fuper eos Dólaudábilis , fáciens mirabi- minus aquas maris. lia?

Filii autem Ifrael ambuExtendisti manum tuam, lavérunt per ficcum & devorávit eos terra: dux fuisti in misericórdia Ant. Dux fuifti , Dótua pópulo qué redemísti. mine , in misericórdia tua

Et portásti eum in forti pópulo quem redemísti. túdine tua * ad habitácu Ant. Jacob. lum sanctum tuum.

Pfalmus 134. Audáte noinen Dó

[ocr errors]

in

[ocr errors]

médio ejus.

3. a.

[ocr errors]
[ocr errors]

Dóminum;

tem Ifrael pópulo fuo. Qui ftatis in domo Do Dómine , nomen tuum mini * in átrüs domûs in ætérnum : Dómine Dei nostri.

memoriále tuum in geLandáte Dóminum, quia neratiónein & generatió. bonus Dóminus : psál- nem. lite nómini ejus , quóniam Quia judicábit Dóminus fuáve.

pópulum fuum , * & in Quóniam Jacob elégit fervis fuis deprecabitur. fibi Dóminus, * Ifrael

in Simuláchra géntium arpoffeffiónem líbi.

géntum & aurum, * ópera Quia ego cognovi quòd mánuum hóminum. magnus

eft Dominus Os habent, & non lo & Deus nofter præ om- quéntur: * óculos habent, nibus diis.

& non videbunt. Omnia quæcúnque vó · Aures habent, & non luit Dóminus fecit in audient ; * neque enim eft cælo & in terra,* in mari fpiritus in ore ipsorum. & in omnibus abyssis. Símiles illis fiant qui fá

Edúcens nubes ab 'extré- ciunt ea : * & omnes qui mo terræ * fúlgura in confidunt in eis. pluviam fecit.

Domus Israel benedicite Qui prodúcit ventos de Dómino : * domus Aaron thesáuris fuis , * qui per- benedicite Dómino. cáslit primogénita Ægyp

Domus Levi benedicite ti ab homine usque ad pe- Dómino : * qui timétis

Dóminum,benedicite DóEt misit figna & prodi- ininu. gia in médio tui , Ægyp

Benedictus Dóminus ex te in Pharaonem & Sion , * qui hábitat in Jea in omnes fervos ejus. rúsalem. Qui percusfit gentes mul Ant. Jacob elégit fibi & occidit Reges Dóminus , Israel in poffef

fiónem sibi.
Sehon regem Amor Capitulum. Philip. 4.

İhil folliciti sitis : fed

in Chanaan,

obfecratióne,cum gratiárū Et dedit terram eórum actióne petitiones veftræ hæreditátem, * hæreditá- innotefcant apud Deum,

CUS.

tas,

fortes,

thæórum , & Og regem Ninomni oratióne &

Basan,

& ómnia regna

Eccli. 34.

N On cæca fors mun

Hymnus.
ON

Preces & Suffragia , fidi.

cenda fint , habentur poft Nec verfat humánas vices; Laudes Feria secunda, Has lege certa ponderat pag. 45 Inténtus e cælo Deus.

Oratio conveniens. Hicdat mori,dat vívere; AD PRIMA M. Hic fceptra regum dívi Hymnus , pag. 15:1 dit;

Ant. 2.D. Tibi Dómine. Pacifque folus árbiter

Pfalmus 9. Aut bella fedat,aut movet.

C Mini

Onfitebor tibi , DóHic impios ultro finit mine , in toto corde Caput supérbum tóllere: meo, * narrábo ómnia miSed imminentem vértici rabília tua. Cladem sceléfto præparat. Lætábor & exultábo in Hicpáuperi tendens ma- te, * pfallam nómini tuo, num

Altissime; Humijacentem sublevat; In converténdo inimicum Tactus poténti dextera, meum retrorsum : * infirDum dives ex alto ruit. mabúntur & períbunt a

SEU te fecúnda fors beat, fácie tua. Advérsa seu te déprimit; Quóniam fecisti judicium Dispensat advérfam Deus, meum & causam meam: Idémque mittitprósperam. sedisti fuper thronum qui

Tibi, Pater, cum Filio, júdicas justítiam. Almo fimul cum Spíritu, Increpásti gentes , & péDeo perénni , próvido , riitímpius: * nomeneórum Honor,decus,laus, glória. deléfti in ætérnum , & in Amen.

fæculum fæculi. . Dómine refúgium Inimici defecérunt fráfactus es nobis.K.A gene- meæ in finem;* & civitáratione in generationem. tes

eórum deftruxisti. PS. 89.

Périit memória eórum Ad Benedictus. Ant. cum sónitu; * & Dómi7. a. Oculi Dómini fuper nus in ætérnum pérmanet. timéntes eum ; protéctor Parávit in judicio thropoténtiæ , firmamentum num suum ; * & ipfe judivirtútis, & adjutórium ca- cábit orbem terræ in æquisûs , dans sanitátem , & táte , judicábit pópulos in vitam , & beneditiónem. justítia.

2

réntes te,

ut

eit; * non eft oblitus alas U T quid, Dómine

[ocr errors]

Et factus est Dóminus tiéntia páuperum non pé refúgium páuperi : * adjú- ríbit in finem. tor in opportunitátibus, in Exurge , Dómine , non tribulatióne.

confortétur homo; * judiEt fperent in te qui nové céntur gentes in conspectu runt nomen tuum ; * quó- tuo. niam non dereliquíiti quæ Constitue , Dómine, le

Dómine. gislatórem fuper eos , Psállite Dómino qui há- iciant gentes quóniam hó bitatin Sion : * annuntiate mines funt. inter gentes ftúdia ejus. Altera divifio Pfalmi 9.

Quóniam requírens sán- Secundum Heb. Pfal. 10.) guinem eórum recordátus

receisisti longè, * cél mórem páuperum. picis in opportunitátibus , Divisio Psalmi 9. in tribulatióne?

Dum fupérbit impius Mlerére mei, Dómi

vide humili- incenditur pauper : * comtátem meam de inimicis prehenduntur in consiliis meis.

quibus cogitant. Qui exáltas me de portis Quóniam laudátur pecmortis ut annúntiem cátor in desidériis ánimæ omnes laudatiónes tuas in fuæ,* & iníquus benediciportis filiæ Sion.

Exultábo in falutári Exacerbávit Dóminum tuo: *infixæ funt gentes in peccátor

* fecúndum intéritu quem fecérunt. inultitúdinem iræ fuæ non

In láqueo isto quem abf- quæret. condérunt, * comprehen- Non eft Deus in confpécfus eft

pes

eorum. tu ejus : * inquinatæ funt Cognofcétur Dóminus viæ illius in omni témpore. judícia fáciens :* in opéri Auferúntur judícia tua a bus mánuum suárum com- fácie ejus : * Ómnium iniprehensus est peccátor. micorum suorum dominá

Convertántur peccató- bitur. res in inférnum

Dixit enim in corde suo: * nes gentes quæ obliviscún- Non inovébor a generatiótur Deum.

ne in generationem fine Quóniam non in finem malo. oblivio erit páuperis : * pa Cujus maledictióne os

[ocr errors]

tur.

*

om

« 이전계속 »