페이지 이미지
PDF
ePub
[ocr errors]

ut

C A N O N. necefle fuit concipere?PerEx Concilio Nanneténfi. rexitque ut consúleret Dó An. 1264. cap. 3.

minum. Qui respondens , Uia nullum venató- ait: Duæ gentes sunt in

rem invenimus sanc- útero tuo , & duo pópuli tum

, præcipimus ex ventre tuo dividentur , Prælati folliciti fint & populúfque pópulum fuinténti in puniéndo Clé- perábit , & major sérviet ricos venatores , & præ- minori. Jam tempus pacípuè Presbyteros & Re- riéndi advenerat, & ecce ligiosos , de quibus ma- gémini in útero ejus repérjus scándalum generátur. ti sunt. Qui prior egressus AD VESPERAS. est , rufus erat & totus Ad Magníf. Ant. 6. F. in morem pellis hispidus : Filius hóminis tradétur vocatúmque eft nomen géntibus , & illudérur , & ejus , Efau. Prótinus alter flagellábitur , & conspué- egrédiens , plantam fratur ; & poftquàm flagel- tris tenebat manu ; & idlaverint , occident eum, circo appellávit eum, Ja& tértiâ die resurget. Luc. cob. Sexagenarius erat 18.

Ifaac , quando nati funt FERIA SECUNDA. ei párvuli. Quibus adúltis,

De libro Génesis. faétus eft Esaü vir gnarus

Leftio j. Cap. 25. venándi , & homo agriHA

Æ sunt generatió- cola : Jacob autem vir

nes Ifaac filii Abra- fimplex habitábat in taham : Abraham génuit I- bernáculis. Ifaac amabat saac ; qui cùm quadragin- Esaü , eo quòd de venata esset annorum , duxit tiónibus illius vescerétur : uxórem Rebeccam filiam & Rebecca diligebat JaBathuélis Syri de Meso- cob. potámia , fororem Laban. R. Sermo, 481. Deprecatusque est Isaac Lectio ij. Cap. 27. Dóminum

pro
uxóre sua, Enuit autem Ifaac,&

S. eo quòd esset stérilis ; qui caligavérunt oculi ejus, exaudívit eum, & dedit & videre non poterat:voconceptum Rebeccæ. Sed cavitque Esaü filium suum collidebántur in útero ejus majorem, & dixit ei : Fili párvuli ; quæ ait : Sisic .mi ? Qui respóndit : Admihi futúrum erat , quid fum. Cui pater : Vides,

[ocr errors]

& panes

inquit , quòd fenúerim, nem pro benediétióne. Ad & ignórem diem mortis quem mater : In me fit, meæ. Sume arma tua , ait

ifta maledictio , fili pháretram & arcum,

& mi : tantùm audi vocem egrédere foras : cùmque meam , & pergens affer venátu áliquid apprehén- quæ dixi. Abiit , & áttuderis fac mihi inde pul- lit , dedítque matri. Paméntum ficut velle me rávit illa cibos , ficut velle nofti , & affer ut cóme- nóverat Patrem illius. Et dam : & benedicat tibi véstibus Esaü valde bonis, ánima mea antequam mó- quas apud se habébat doriar. Quod cùm audissetmi , induit eum : pellicuRebecca , & ille abiisset láfque hædórum circúmin agrum ut juffiónem dedit mánibus & colli patris impléret , dixit fi- nuda protéxit. Deditque lio fuo Jacob : Audi- pulméntum vi patrem tuum loquén- quos cóxerat tradidit. tem cum Esaü fratre tuo, Quibus illatis , dixit : Pa& dicéntem ei : Affer mi- ter mi? At ille refpondit : hi de venatione tua , & Audio. Quis es tu , fili fac cibos ut cómedam & mi ? Dixitque Jacob: Ego benedicam tibi coram Dó- sum primogenitus tuus mino , antequam móriar. Efau. Nunc ergo,fili mi,acquiéf R. Visitávit, 482. ce consiliis meis : & pergens ad gregem

affer Ixítque Ifaac: Accémihi duos hædos óptimos, ut faciam ex eis escas patri te,

fili mi, & probem tuo , quibus libenter véf- utrum tu fis filius meus citur : quas cùm intúleris, Esaü , an non. Accéssit ille & comederit , benedicat ad patrem , & palpáto eo, tibi priusquam moriátur. dixit Isaac: Vox quidem Cui ille respóndit : Nosti vox Jacob est; sed

manus quòd Esaü frater meus manus sunt Esaü. Et non homo pilósus fit, & ego cognóvit eum , quia pilólenis : fi attreétáverit me fæ manus fimilitudinem pater meus : & sénserit, majóris expréflerant. Betímeo ne putet me fibi nedicens ergo illi , ait: Tu yoluísse illúdere , & indú- es filius meus Esaü ; Refcam fuper me maledictió póndit: Ego fum: At ille:

Lectio iij.

D

[ocr errors]

Affer mihi , inquit , cibos num,five turpium seu obfde venatióne tua , fili mi, cenórum jocorum infout benedícat tibi ánima léntiam,non folùm ipfi réf mea. Quos cùm oblátos puant; verùm etiam fidélicomedíffet,obtulitei étiam bus respuénda percénseant. vinum ; quo hausto , dixit FERIA TERTIA. ad eum : Accéde ad me

Si Feftum S. Matthiæ ve& da mihi ósculum , fili nerit in Quadragefima , mi. Accéffit , & ofcula- de eo fiet hodie Officium tus eft eum. Statímque per anticipationem. ut sensit vestimentorum De libro Génesis. illius fragrantiam , bene- Lettioj. Cap. 27. & 28. dicens illi, ait: Ecce odor Derat femper Efaü filii mei sicut odor agri

Jacob

pro pleni , cui benedixit Dó- tióne quâ benedixerat ei minus. Det tibi Deus de pater ; dixitque in corde rore cæli, & de pingué- luo: Vénient dies lućtûs dine terræ abundantiam patris mei, & occídam Jafruménti & vini. Et sér- cob fratrem meum. Nunviant tibi pópuli , & adó- tiáta funt hæc Rebeccæ : rent te tribus : esto dó- quæ mittens & vocans minus fratrum tuórum, & Jacob filium fuum , dixit incurvéntur ante te filii ad eum : Ecce Esaü frater matris tuæ : qui maledi- tuus minátur ut occidat te. xerit tibi , fit ille maledic- Nunc fili mi , audi tus;& qui benedixerit tibi, vocem meam, & consúrbenedictiónibus repleátur. gens fuge ad Laban fraR. Fide óbtulit,482. trem meum in Haran:ha

CA NO N. bitabifque cum Ex Concilio Cabilonenfi paucos , donec requiefcat secundo.

furor fratris tui , & ceflet An. 813. Can. 9: indignatio ejus , obliviscaB ómnibus oculórum túrque eórum quæ fecisti

auriúmque illécebris in eum : póftea mittam, Sacerdotes abftinére de- & addúcam te inde huc. bent ; & canum acci- Cur utroque orbábor filia pitruin , falcónum , vel in uno die? Dixitque Receterárum hujusmodi re- bécca ad Ifaac : Tædet rum curam parvi péndere; me vitæ ineæ propter filias & histrionum five fcurróHeth, fi acceperit Jacob

ergo ,

eo dies

A

Crefcere te fáciat , atque Arom Deus Jacob post

Luxórem de stirpe hujus Eritque femen tuum quasi terræ , nolo vivere. Vo- pulvis terræ : dilatáberis cávit itaque Ifaac Jacob, ad occidéntem & orien& benedixit eum , præ- tem , & feptentrionem cepítque ei , dicens : Noli & meridiem : & benediaccipere cónjugem de gé- céntur in te & in sémine nere Chanaan: fed vade, tuo cunctæ tribus terræ. & proficifcere in Mefopo- Et ero cuftos tuus quotámiam Syriæ,ad domum cúnque perrexeris , & reBáthuel patris matris tuæ: dúcam te in terram hanc ; & accipe tibi inde uxórem nec dimittam, nisi comde filiabus Laban avúnculi plévero universa quæ dixi. tui. Deus autem omnipo R. Apparuit , 483. tens benedicat tibi , & Lectio iij. Cap: 35:

A multiplicet , ut fis in turbas populórum.

quam reversus est de MeR. Vocávit, 483. sopotámia Syriæ , beneLectio ij. Cap. 28. dixitque ei , dicens : Non

Gitur egressus Jacob vocaberis ultra Jacob , sed Haran. Cùmque venísset Et appellávit eum Israel , ad quemdam locum , & dixitque ei : Ego Deus vellet in eo requiefcere omnipotens ; cresce, & poft folis occúbitum , tulit multiplicáre: gentes & de lapidibus qui jacebant, pópuli natiónūex te erint, & fuppónens cápiti fuo , reges de lumbis tuis egredormivit in eodem loco. dientur. Terrámque quam Vidítque in fomnis scalam dedi Abraham & Ifaac , ftantein fuper terram dabo tibi & sémini tuo & cacumen illius tangens post te. Et receffit ab cælum ; Angelos quoque

Erant autein filii Dei ascendentes & de- Jacob duodecim.Filii Liæ, cendentes

per eam ; & primogénitus Ruben , & Dóminum innixum scalæ, Simeon, & Levi, & Judicéntem fibi : Ego fum das, & Issachar, & ZabuDóminus Deus Abraham lon. Filii Rachel Joseph & patris tui , & Deus Isaac: Bénjamin ; Filii Balæ anterram , in qua dormis, cilla Rachélis Dan & tibi dabo & séinini tuo. Néphthali.Filii Zelphæan

[ocr errors]

eo.....

[ocr errors]

cillæ Liæ , Gad & Aser: diérum; & fepeliérunt hi sunt filii Jacob qui nati eum Esaü & Jacob filii fui. funt ei in Mefopotámia R. Vidit Jacob , 484. Syriæ. Venit étiam ad C A N O N. Ifaac patrem suum in Ex Concilio Senonenfi. Mambre , civitátem Ar

An. 1528. cap. 25: bee , hæc

eft Hebron; in CLéficiane meie en públis ham & Isaac. Et compléti ludis , máximè cum Láisunt dies Isaac centum oc- cis ; a ludo aleárum, aliiftoginta annórum. Con- que qui a forte pendent fumptufque ætate, mor- abstineant : neque ludentuus eft : & appófitus eft tium fautores , fpectatópópulo fuo senex & plenus res , aut teftes existant,

NCA

PROPRIUM

« 이전계속 »