페이지 이미지
PDF
ePub

καταγώγιόν με σαίνει; ;
συ δ' "Έρωτα δή τιν' άλλον,
Κύπρι, λοιπόν αν μετέλθοις"
όδ' εγώ γάρ ενθάδ' άρξω.

J. R.

Recordatio.

Sum memor, alma, tui, quando reddentia solem

Marmora vasta micant;
Sum memor et qvando lunae pallentis imago

Picta sub amne tremit.

Te video, tortus qvom surgit in aere pulvis,

Qva via lata patet;
Qvomqve iter angustum media de nocte viator

Protenus ire tremit.

Audio te, qvando super undam raucior unda

Litore fracta gemit:
Saepe tibi densis ausculto solus in umbris,

Qvom silet omne nemus.

Et tibi sum, qvamvis absis procul ipsa, propinqvus,

Tuqve propinqva mihi : Sol cadit; effulgent subito mihi sidera : te nunc, Te mea vota petunt.

K.

Vetus Sapientia. Mane novo surge et dormitum i vespere primo: Sic validus, sapiens, deniqve dives eris.

H. J. H.

To a Faithless Mistress.

I loved thee once, I'll love no more ;

Thine be the grief, as thine the blame :
Thou art not what thou wast before:

What reason I should be the same?
He that can love unloved again
Hath better store of love than brain:
God send me love my debts to pay,
While unthrifts fool their love away.

Nothing could have my love o'erthrown,

If thou hadst still continued mine;
Yea, if thou ’dst still remained thine own,

I might perchance have yet been thine :
But thou thy freedom didst recall,
That it thou mightst elsewhere enthral;
And then how could I but disdain
A captive's captive to remain ?

AYTOUN.

Epitaph of a Quarrelsome Woman.

Here lies, thank Heaven, a woman who
Quarrelled and stormed her whole life through:
Tread gently o'er her mouldering form,
Or else you'll rouse another storm.

WECKHERLIN.

Ad Puellam Perfidam.

Olim

ego fidus amans, nunc te dedignor amare ; Tuqve dole, nam tu caussa doloris eras. Non mea, ceu nuper, sed jam nova nympha videris :

Cur, te mutata, non qvoqve muter ego ? Qvi toties spretus flamma captatur eadem,

Hic bene fidus amans sed male sanus erit. Det mihi, qvo solvam mea debita, numen amorem ;

Efluat incautis inmoderatus amor. Nulla meam poterat saevi fallacia fati,

Dum mea restares, inminuisse fidem: Sive tui juris, nulliqve addicta, maneres,

Nunc qvoqve, nunc possem forsitan esse tuus.
Qvom tamen adserta tu libertate parares

Protenus alterius subdere colla iugo,
Hoc mihi servitium fastidia nonne moveret,
Ut paterer captae vincula captus herae ?

F. K.

Epitaphium Jurgiosae.

Diis iacet hic faustis muliercula, cui sua vita

Nil nisi tempestas una furorqve fuit. Huic super ossa levis vestigia pone, viator, Ne redeat fracto clausa procella solo.

K.

CC

The Architect of Hell.

The ascending pile Stood fixed her stately height; and straight the doors, Opening their brazen folds, discover wide Within her ample spaces, o'er the smooth And level pavement: from the arched roof, Pendent by subtle magic, many a row Of starry lamps, and blazing cressets, fed With naphtha and asphaltus, yielded light As from a sky. The hasty multitude Admiring enter'd; and the work some praise, And some the architect: his hand was known In heaven by many a tower'd structure high, Where sceptred angels held their residence, And sat as princes; whom the supreme King Exalted to such power, and gave to rule, Each in his hierarchy, the orders bright. Nor was his name unheard or unadored In ancient Greece; and in Ausonian land Men call’d him Mulciber; and how he fell From heaven, they fabled, thrown by angry Jove Sheer o'er the crystal battlements: from morn To noon he fell, from noon to dewy eve, A summer's day; and with the setting sun Dropp'd from the zenith like a falling star, On Lemnos, the Ægean isle: thus they relate, Erring; for he with this rebellious rout Fell long before ; nor aught avail'd him now To have built in heaven high towers; nor did he scape By all his engines, but was headlong sent With his industrious crew to build in hell.

MILTON. .

Mulciber.

Postqvam summus apex moli superadstitit, exin
Dissiluit valvis bipatentibus aerea porta :
Apparet domus intus, et atria longa patescunt
Instratiqve solo lapides : laqvearibus altis,
Artis opus magicae, dependent ordine multo
Lumina lychniqve et stellarum imitamina taedae,
Qvae piceo asphalti naphthaeqve bitumine pastae
Diffundunt iubar aetherium. Raptim inruit agmen
Mirantum: hi tollunt opus ipsum laudibus, illi
Artificem. Artificis dextram confessa magistram
Stabant per caelum turrita palatia passim:
Illic in solio sceptris armata sedebant
Numina, sacrorum series nitidissuma regum,
Qveis summus Princeps rerum mandarat habenas
Ordine cuiqve suo tractare. Neqve illius olim
Nomen inauditum Graiis, nec Graia silebant
Carmina : Mulciberum dixerunt Ausones, utqve
Deciderit caelo, decantavere poetae,
Per crystallina pinnarum fastigia praeceps
Ab Jove deturbatus: Eoo a sole deorsum
Ad medium, sole a medio rorantia ad astra
Aestivum cadit usqve diem; vergenteqve Phoebo,
Labens aetherio de vertice sideris instar
Incidit Aegaeae Lemno. Sic fabula mendax
Scilicet: ille autem turba stipante rebelli
Ante diu cecidit: neqve enim iam profuit olli
Aerias caelo turres struxisse, fugamqve
Fabrica nulla dabat, qvin ipse volutus ad umbras
Artificemqve trahens turbam aedificaret in Orco.

T. S. E.

« 이전계속 »