Blik op het bestuur van Nederlandsch-Indië onder den Gouverneur-Generaal Js. van den Bosch: voor zoo ver het door denzelven ingevoerde stelsel van cultures op Java betreft : openbaar gemaakt bij besluit van den Gouverneur-Generaal ad interim, van den 28 Maart 1834, 1호

앞표지
K. van Hulst, 1835 - 204페이지
 

다른 사람들의 의견 - 서평 쓰기

서평을 찾을 수 없습니다.

선택된 페이지

기타 출판본 - 모두 보기

자주 나오는 단어 및 구문

도서 문헌정보