De Zee

앞표지
J.F.V. Behrns, 1896

도서 본문에서

다른 사람들의 의견 - 서평 쓰기

서평을 찾을 수 없습니다.

기타 출판본 - 모두 보기

자주 나오는 단어 및 구문

인기 인용구

512 페이지 - Where, by any of these rules, one of two vessels is to keep out of the way, the other shall keep her course and speed. Note. — When, in consequence of thick weather or other causes, such vessel finds herself so close that collision cannot be avoided by the action of the giving-way vessel alone, she also shall take such action as will best aid to avert collision.
512 페이지 - Every vessel which is directed by these Rules to keep out of the way of another vessel shall, if the circumstances of the case admit, avoid crossing ahead of the other.
511 페이지 - Art. 19. When two steam vessels are crossing, so as to involve risk of collision, the vessel which has the other on her own starboard side shall keep out of the way of the other.
511 페이지 - If two ships under steam are crossing so as to involve risk of collision, the ship which has the other on her own starboard side shall keep out of the way of the other.
511 페이지 - Art. 17. If two ships, one of which is a sailing-ship and the other a steam-ship, are proceeding in such directions as to involve risk of collision, the steam-ship shall keep out of the way of the sailing ship. Art. 18. Every steam-ship when approaching another ship, so as to involve risk of collision, shall slacken her speed or stop and reverse, if necessary.
455 페이지 - Het licht moet op een afstand van ten minste 2 zeemijlen (van 60 in één graad) zichtbaar zijn. (d) De genoemde groene en roode zijdelichten moeten aan de binnenzijde voorzien zijn van schermen, die tot een afstand van 9 decimeter van het voorvlak van de lantaarn naar voren doorloopen en zoo gesteld zijn, dat zij beletten dat het bakboords- of roode licht aan stuurboordszijde en het stuurboofds- of groene licht aan bakboordszijde gezien wordt.
512 페이지 - Where by the above Rules one of two ships is to keep out of the way, the other shall keep her course, subject to the qualifications contained in the following Article.
512 페이지 - Art. 21. Where, by any of these rules, one of two vessels is to keep out of the way, the other shall keep her course and speed.
455 페이지 - ... wordt voldaan , indien de lijn , gaande langs de binnenzijde van de kous en den voorkant van het scherm of den buitenkant van een klos, die aan het vooreinde van het scherm aan de buitenzijde is aangebracht, evenwijdig loopt aan de kiellijn van het schip.
135 페이지 - Volgens mededeeling van den kommandant der Zeemacht en Chef van het Departement der Marine...

도서 문헌정보