Breviarium Blesense, 파트 1

앞표지

도서 본문에서

다른 사람들의 의견 - 서평 쓰기

서평을 찾을 수 없습니다.

선택된 페이지

기타 출판본 - 모두 보기

자주 나오는 단어 및 구문

인기 인용구

64 페이지 - I quia incolátus meus prolongátus est ; habitávi cum habitántibus Cedar : * multùm íncola fuit ánima mea. Cum his qui odérunt pacem , eram pacíficus ; * cùm loquébar illis , impugnábant me gratis.
civ 페이지 - Dómine , obliviscéris me in finem ! * úsquequó avertitfáeiem tuam à me.? Quámdiu ponam consília in ánima mea , * dolórem in corde meo per diem ? Usquequo exaltábitur inl— mícus meus fuper me ? * rcfpice , & exaudí me , Dómine Deus meus.
113 페이지 - Multa fecífti tu, Dómine Deus meus , mirabília tua ; * & cogitatiónibus tuis non eft qui similis fit tibi. Annuntiávi , & locútus fum ; * multiplican funt fuper númerum.
3 페이지 - BEátus vir, qui non ábiit in consílio impiórum , & in via peccatórum non ftetit : * & in cathedra peftiléntia: non fedit. Sed in lege Domini voluntas ejus : * & in lege ejus...
85 페이지 - Dómine; * quóniam sperávi in te. Dixi Dómino : Deus meus es tu ; * quóniam bonórum meórum non eges.
92 페이지 - Deus , qui repulid! nos ? * & non exíbis , Deus , in virtútibus noftris ? Da nobis auxílium de tribulatióne ; * quia vana falus hóminis. In Deo faciémus virtútem ¡ * & ipfe ad níhilum dedúcet mímicos noftros.
132 페이지 - Dómine, ad te confúgi : * doce me faceré voluntátem tuam, quia Deus meus es tu. Spiritus tuus bonus dedúcet me in terram rectam: * propter nomen tuum Dómine vivificábis me, in эеquitáte tua.
57 페이지 - ChrÜto , 8t in vobis ; quia ténebra: tranfiérunt , & verum lumen jam lucet. Qui dicit fe in luce efle , & fratrem fuum odit , in ténebris eft ufque adhuc. Qui díligit fratrem fuum , in lúmine manet , & fcándalum in eo non eft.
67 페이지 - Et propítius efto peccátis noftris * propter nomen tuum ; Ne forte dicant in géntibus : * Ubi eft Deus eóram ? Et innotefcat in natiónibus coram óculis noftris * últio sánguinis fervórum tuórum , qui eíFúfus eft.
lxxxiv 페이지 - Domine , & eripe animam теащ . * falvum me fac propter mifericordiam tuam ; Quoniam non eft in morte qui memor fit tui ; * in inferno autem quis confitebitur tibi?

도서 문헌정보