페이지 이미지
PDF
ePub

in ipfis commemoracio pecca- Matth. 26. Luc. 12. rórum per singulos annos fic.

Lectio ix. Impossibile enim est sánguine Onteftatur autem nos &

[ocr errors]

peccáta. Ideo ingrédiens mun- quàm enim dixit : Hoc autem dum dicit : Hostiam , & obla- teftamentum quod teftábor ad tiónem noluisti ; corpus au- illos poft dies illos , dicit Dótem aprásti mihi : Holocau- minus : Dando leges meas in tómata pro peccáto non tibi cordibus eórum , & in méne placuérunt ; tunc dixi: Ecce tibus eórum superscríbam vénio; in capite libri fcriptum eas : & peccatorum & iniquieft de me : Ut faciam , Deus, tátum eórum jam non recorvoluntárem tuam... In qua vo- dábor ampliùs. Ubi aurem luntáte sanctificati sumus per horum remiffio, jam non est oblationem corporis Jesu oblátio pro peccáto. HabénChristi semel. Et omnis qui- tes itaque fratres fiduciam in dem facérdos præfto eft quo- introitu

sanctórum in fánguitidie miniftrans , & eafdem ne Christi, quam initiávit 10fæpè ófferens hostias , quæ bis viam novam, & viventem, numquam poffunt auferre per velámen, id eft,carnem peccáta ; hic autem unam pro

suam, & facerdorem magnum peccátis ófferens hóstiam, in fuper domum Dei, accedasempiternum feder in dextera mus cum vero corde in pleniDei, de cécero exspectans túdine fidei , afpéyli corda à donec ponántur inimíci ejus confcientia mala , & abluti scabéllum pedum ejus. Unâ corpus aquâ mundâ, teneáenim oblatione , consumma- mus fpei poftræ confessionem vit in fempiternum fanctifi- indeclinabilem , ( fidélis enim caros.

eft qui repromífit ) Et confiK. viij. Filii Ifraël immola- derémus ínvicem in provocavérunt víctimas; Moyses verò tiónem caritatis , & bonorum samprum sanguinem respérfit óperum... Voluntáriè enim in populum, & aït : Hic eft peccántibus nobis poft accépsanguis foederis * Quod pépi- tam notítiam veritatis, jarr git Dóminus vobíscum. $. non relinquitur pro peccátis Conántibus discípulis dixit hóstia ; terribilis autem quxJesus:Hoc est Corpus meum, dam exspectatio judícii, & ig. quod pro vobis tradétur ; hic nis æmulátio , quæ confumest fanguis meus novi Tefta- ptúra eft adversários. Irritam méntio*

Quod. Exod. 24. quis fáciens legem Móyfi, fi

ne alla miferatione duobus opórter fieri? Foan. 18. egy vel cribus teftibus moritur: Matth. 26. quantò magis purátis deterib- Ant. s. a. Convérte glara meréri fupplícia quiFílium diam ruum in locum fuum ; Dei conculcaverit, & fangui- omnes enim qui accéperint nem testaménti pollútum dú- gládium, gládio períbunt. xerit

, in quo fanctificacus est, Matth. 26. & spirítui grátiæ contume- $. Homo pacis meæ, in liam fécerit

quo fperávi ; R. Qui edébat Boix: Partícipes Christi pánes meos , magnificávit fu. effé&i fumus; *Vidéte ne for- per me supplantatióné.P/.40. id fit in aliquo veftrùm cor Ad Benedictus , Ant. 1.g. malum incredulitátis disce- Apparuit Jesu Angelus de cædéndi à Deo vivo. y. Quanta lo, confórtans eum. Et factus putátis meréri supplicia, qui in agónia , prolíxiùs orábat. Fílium Dei conculcáverit , & Luc. 22. sánguinem teftaménti pollú- Interim dum dicitur Canticum tum duxerit , in quo sanctifi- Benedi&tus, exstinguuntur omcátus eft? * Vidéte. Hebr. 3. nes candela', lampades, ledu 10. Rep. R. Partícipes.

minaria per Ecclefiam , RepetiAD LAUD. MATUT. tâ Añâ poft Benedictus ; per Incipiuntur abfolutè ab

pueros albarum in majori Eccles Ater mi , fi non po- sia dumtaxat , in aliis vero Ecre, nifi bibam íllum ; fiat vo- conftitutum dicuntur genuflexis lúntas tua. Matth. 26. omnibus fequentes Vigilate & orate,

TROPI, ut non intrécis in tentationé: Yrie eleison. ter.

Ant. 1.de

P

Ant. 2

Spíritus quidem promptus est

, K ** Quis pafrürus adre

caró autem infirma. ibid. nísti

propter nos, Dómine mi. Ant. 3. b. Ut dixit Jefus : ferére noftri. 1.Petr.2. Math. Ego fum, abïérunt retrorsum C. 20. & ceciderunt; iterum refpon

Chorus, Christus Dominus die Jesus: Ego fum ; fi me factus est pro nobis obédiens quaritis , sínite hos abíre. usque ad mortem. Philip. 2.

Et fic repetitur à Choro poll Ant. 4. e. Cáliccm quem fingulos verfus hoe triduo. dedit mihi Pater , non bibam Chrifte eleison, iij. illum & quómodò ergo imple

y. Qui à Juda ofculo trabúntur Scripturæ , quia fic dicas, dixífti , Amíce ad quid

Joan. 18.

20.

venifti: Dómine miserére no- Antiphona. Itrî. L16. 2 2. Matth. 20. : Ad Primam , dicitur R. j. de Kyrie eleison. iij.

1. Noct. p. 294. Ý. Qui vinctus , Pilato Deinde verficulus , Exfúrgetráditus,

vincula nostra di- Dómine , ádjuva nos, R. Et rupilti, Dómine miserere no- libera nos proprer nomen ftri. Matth. 27. Pf. iis, tuum. Pf. 43. Ow Versiculus Matth.

dicitur his tribus diebus ad Kyrie eleison. ij...) Primam.

Qui percussus à Deo & Subjungitur Pfalmus so. humiliátus, dolores noltros Miserére. p. cxxij. fine Domiipse porcásti , Dómine mise- nus vobiscum eo fine Oremus, rére noltrî. I/. 53. Matth. 20. dicitur

Chorus, Christus Dominus Oratio, Cleméntiam, fuprà. factus est pro nobis obédiens, Hoc triduo non legitur MarHebdomad. ufque ad mortem. tyrologium , nec y. Pretiofa :

Et continuò dicitur in dire- sed leguntur Canones. Etum mediocri voce Psalmus so. Ad Tertiam R. Accépic Miserere mei Deus. p. cxxij. Jesus. in 2. No&t. p. 296. Quo finito dicitur fine Oremus Verficulus , Calicem salurafimili voce flexis genibus ris accípiam , R. Et nomen Oratio.

Dómini invocabo. Pf. 115. Leméntiam tuam súppli. Oratio, Cleméntiam. fuprà.

ces exorámus, omnípo- Ad Sextam xx. Prócidit Jetens Deus; ut fic nos à pec- sus. in I. No&t. p. 294. cátis emácules,ut rédditâ no- Verficulus, Trádidit in morbis stolâ primâ, ad facratiffi- tem ánimam suam, R.Et cum ma Cænæ convívium nos ad- fceleratis reputátus est. 18.53. míttere digneris; Quod sequi- Oratio, Cleméntiam. fuprà. tur, dicitur

fub filentio, Per Do- Ad Nonam R. Accedámus, minum nostrum Jesum Chri- ut in II. Noct.p. 296.ftum Filium tuum ; Qui te, Verficulus , Verd languores cum , c.

noftros ipse culit , R. Et doFinità Oratione, Prelatus lores noftros ipfe portavit. feu Sacerdos ter percutit ali- Ifai. 53. quantum , & omnes cum filen, Oratio, Cleméntiam. fuprà. sio difcedunt.

VESPER Æ inchoantur ab. AD HORAS,, abfolutè folutè à prima Ant. 4. A. itchpatur à Pfalmis qui dicun- Actus est sudor ejus , ficut sur planè five in dire&tum

I guttæ sánguinis decurren

[ocr errors]
[ocr errors]

SEX

Jeric vi. in Parasceve.

301 tis in cerran. Luc. 22.

FERIA SEXTA Ant. 8. G. Súrgite , eámus: IN PARASCE V E. ecce qui me trader, propè eft. Officium fit eodem ritu quo herigi Marc. 14.

exceptâ Missão Ant. 1.f. Conclusit me Deus IN İ. NOCT. apud iniquum , & mánibus Ant. 8. G. Lavabit in via impiórum me tradidit.Fob.16 no stolam fuam,& in sánguine

Ant. 2.10. Quafi rupto mu- uvæ pállium suum. Gen. 49. TO, & apertâ jánua, irruerunt Ant. 8. G. Sicur ovis ad super me, & ad meas misérias occifionem ducétur, & quale devolúti sunt. Fob. 30.

agnus coram tondénte se obAnt. 3. g. Necessárii mei mutéscet. Il 53. recesserunt à me, ficut tor- Ant. 8. G. Christus semel rens qui raptim transit in con. oblátus est ad multorum exvállibus. Fob. 6.

haurienda peccáta. Hebr. 9. . Dabic percutiénti se ma- Ý. Deus Israël , propter te xillam ; R. Sacurabitur oppró- suflínui opprobrium, k. Opébriis. Thren. 3.

ruit confúlio fáciem meam. Ad Magnificat, Ant. 8. G. PS. 68. Spíritus oris noftri Christus De Lamentacióne Jeremíz Dóminus captus est in peccá

Prophétæ. tis noftris. Thren. 4.

Le&tio j.

Cap. 2.

Miserére: quo finito dicitur páre

murum

filiæ Sion : fone Oremus

tetendit fubículum fuum , & Oratio.

non avértit manum suam à Espice, quæsumus Db: perditióne: luxitque antemu.

[ocr errors]
[ocr errors]

liam tuam, pro qua

Dóminus tus est. Defixæ sunt in terra nofter Jesus Christus non du- portæ ejus : pérdidit & conbitáviť mánibus tradi nocen- trívit vectes ejus : regem ejus tium, & crucis subire tor- &príncipes ejus in Géntibus. méntum ; Qui tecum.

Non eft lex ; & prophétæ ejus COMPLETORIUM abfolutè in- non inyenérunt. visiónem à cipitur à Psalmis altâ voce in Dómino. Sedérunt in terra directum : quibus finitis conti- contícuérunt fenes filiæ Sion: nuo dicitur Nunc dimittis, confperférunt cínere capita deinde Pf. Miserére, e Oratio sua, accincti sunt cilíciis, abRéspice , ut fuprà.

jecérunt in terram cápita sua vírgines Jerúsalem. Defecé.

[ocr errors]

runt præ lacrymis oculi mei, runt super te manibus omnes conturbáta sunt víscera mea : transeúntes per viam : fibilaoffúsum est in terra jecur me-' vérunt, & movérunt caput um super contritione filiæ fuum super filiam Jerúsalem: pópuli mei , cùin deficerer Hæccine est urbs , dicentes, párvulus & lactens in platéis perfecti decoris,gaudium uniOppidi. Jerúfalem, Jerúfalem, vérfæ terræ ? Jerúfalem, Je. convertere ad Dóminum De- rúfalem convertere ad Dómi. um tuum.

num Deum tuum. Roj. Príncipes facerdotum

R. ij. Exfpuérunt in fáci& omne concilium quæré- em Jefu , & velavérunt eum, bạnt falsum teftimonium palmas in fáciem ejus dedecontra Jesum , ut eum morti runt, * Dicéntes, Prophetiza traderent : & quidam surgén- nobis , quis est qui te percús. tes falfum teftimonium feré- fit? y. Áperuérunt fuper me bant advérsùs eum ; * Et con. ofá fua , & exprobrántes pervēniéncia testimonia non cufférunt maxillam meam, erant Ý. Insurrexérunt in me Dicéntes. Matth. 26. Luc.226 teftes iniqui , & mentira 'est Job. 16. iniquitas libi;* Et. Matth.26. Lectio iij.

Cap. 3. Marc. 14. Pf. 26.

Go vir videns paupertáté Le&tio ij.

meam in virga indignaAtribus fuis dixérant : tiónis ejus. Me minavit , &

[ocr errors]

num ? cùm deficerent quafi lucem. Tantùm in me vertit , vulneráti in platéis civitátis, & convértit manum suam to. cùm exhalárent animas suas tâ die. Verustam fecit pellem in finu matrum fuarum. Cúi meam, & carnem meam, cône comparábo te ? vel cui affimi- trivit offa mea. Ædificávit in lábo te, fília Jerúsalem ? cúi gyro meo , & circúmdedit me etæquabo te , & consolábor felle , & labore. In tenebrósis te, virgo fília Sion: magna est collocavit me , quasi mórtuos enim velut mare cõrrítio cua; fempitérnos. Circumædificáquis medébitur tui : Prophé. vit advérsùm me, ut non egrétæ cui vidérunt tibi falsa & diar : aggrávit compedem me. stulta , nec aperiébant iniqui- 'um. Sed & cum clamávero,& tátem tuam , ut te ad poeni- rogávero, exclúsít oratiónem téntiam provocarent : vidé- meam. Conclásit vias meas runt autem tibi assumptiónes lapidibus quadris ,

sémiras falsas , & ejectiónes. Plaufe-'meas fubvertit. Jerúfalem ,

« 이전계속 »