페이지 이미지
PDF
ePub

patris? Vidélicer quia filius mini domus Ifraël? Cuia noló judicium & juftítiam operá- mortem morientis , dicit Dótas est , ómnia præcépta mca minus Deus , revertimini, & custodivit,& fecit illa , vi- vívite. vet vitâ. Anima quæ pecca- BL.ij.Convertimini, & ágiverit , ipsa moriétur ; filius te pænitenciam ab omnibus non porrábit iniquitátem pa- iniquitátibus vestris:* Et non tris, & pater non portabit erit vobis in ruinam iniquiiniquitátem filii: justítia justi tas. ¥. Pænitéiniai igitur , & {aper eum erit, & impietas convertimini, ut delcántur impii erit super cum. Si au- peccáta veftra ; * Et non. Etem impius égerit pæniten- Rech. 18. All. 3. siam ab omnibus peccáris suis

Lectio iij. quz operátus est, & custo- Ex Epiftolis Pauli, da Tilledieric ómnia præcépta mea, mont. to. 2. Hift. Eccles. & tiam : vicâ vivet , & non ino

Icus ,
T

no ab Tiétur. Ompium iniquitatum Justus, Paulúmque Corinthi ejus , quas operátus est, non cxceperat. Titus noster Pautecordábor : in justítia sua, lum fecutus est Jerúsalem anquam operatus eft , vivet. *

no Chriftianæ æræ quinquaNumquid voluntatis meæ est gésimo séptimo, ubi primum mors impii , dicit Dominus Apóstoli Concilium habuére. Deus, & non ut convertátur Natus paréntibusGeocílibus à à viis suis, & vivat? Si aucem circumcifionis onere per Paus avérterit se justus à justitia lum fuit vindicátus. In opus fua , & fécerit iniquitatem fe- Evangéli fex annos fub Paulo cúndùm omnes abominatió- consumpfit, ab cóque Cretæ des,quas operári solet impius, fuit relíctus Epíscopus anno dumquid vivet? Omnes justí- Dómini sexagésimo iércio. Etiæ ejus , quas fécerat , non pístolam ad eum misit anno recordabúntur: in prævarica- sexagésimo quarto. Crete ditióne , quâ prævaricatus est, citur mórtuus anno Chrifti & in peccato fuo, quod pec- sexagésimo sexto in senectúte cávit, in ipfis moriétur.... bona: abi sunımópere excúlta - Projícite à vobis omnes præ- est ejus memória,quandiu Vévaricatiónes veftras, in qui- neti ejus ínsula impérium te. bus prævaricati estis, & faci- nuére, unde à bárbaris míte vobis cor novum, & fpiri- ferè pulli sunt anno millésitum novum : & quare morié- mo fexceptésimo fexagésimo

Brev. Nivern. Pars Hiem,

nono,

XXXV.

DIE V. JANUARI R. iij. Quis est fidélis, pag. VIGILIA EPIPHANIÆ. xxxiij. cum Glória Patri.

Invitatorium daHymnus, de IN LAUDIBUS MATUTINIS, Nativitate , Antiphone - Poft Hymnum, ý. Constitú- Pfalmi de Psalterio. tus fum ab co super montem

9 [ Si venerit in Dominica; sanctum ejus, R. Prædicans ex sequenti Lectione Scriptura

occurrentis fient tres, divisione præcéptum ejus. Ps. 2.

Ad Benedíctus , Ant. 8. G. fa&ad * asteriscos : Leftiones Tite , reliqui te Cretæ, ut ea

vij.& viij. erunt Evang. O quæ defunt córrigas , & con

Homil. de Vigilia Epiphania stítuas per civitátes Presbyte- cum R. Dixit Ang. p. 316.0 ros, ficut & ego dispósui tibi. R. Suscitabo. in L. Vefp. Epiphy

Lectio ix.de S. Symeone Stylite Tit. I. Oratio , Omnípotens. pag.

cum (uo R.

De Ezechićle Prophéta.

Le&tio j. Cap. 20. v. 2. IN II. V ESPER IS.

Actus est fermo Dómini
ad
me,

dicens: Fili hómif Ad Magníficat , Ant. 6. F. nis lóquere senioribus IlQui consolátur húmiles, con- raël, & dices ad cos , Hæc difolatus est nos Deus in advén- cit Dominus Deus: In die qua tu Titi:víscera cjus abundán- clégi Ifraël, & levavi manum tiùs in vobis funt reminiscén- meain pro eis ut educerem cos tis ómnium vestrum obedién- de Terra Ægypti , in Terram tiam , quomodo cum timóre quam provideră eis fuéncem & tremore excepistis illum. lacte & melle: quæ eft egrégi 2. Cor. 7.

inter omnes teiras. Et dixi ad Oratio , Omnipotens , pag. eos:Unusquisque offenfiónes

oculórum fuórum abjiciat, Fit Comm.de S.Symeone Sty- in idolis Ægypti nolite póllui lita , per Ant. 8. G. Abscóndit ego Dóminus Deus vester. E me Dominus in tabernáculo irritavérunt me, noluerunt suo , in die inalórum protéxit que me audire : unusquisque me in abscóndito tabernaculi abominationes oculórum suo fui. F/. 26.

rum non projecit , nec idók V.In umbra alárum tuárum Ægypti reliquérunt... Ejd fperábo , R. Donec tránseat ergo cos de Terra Ægypti,& iniquitas. Pf. 56.

eduxi eos in defértum. Ecde Oratio, Omnipotens,p.lxi.: di eis præcepta mea , & judi

XXXV.

2. Matth.

ta mea oftendi eis, quæ få - Léctio sancti Evangélii seciens homo, viver in eis.* In- cúndùm Matthæum. fuper & fábbata mea dedi cis , Le&tio ij.

Сар. 2. ut essent fignum inter me &

I

N illo témpore ; Defuncto minus fanctificans eos. Et ir- mini apparuit in somnis Joritavérunt me domus Israël in seph in Ægypto, dicens : Sur. desérto , in præcéptis meis ge , & accipe púerum , & manon ambulavérunt , & judícia irem ejus , & vade in terram mea projecérunt, quæ faciens Ifraël. Et reliqua. homo viver in eis , & fabbata Homília sancti Hieronymi mea violavérunt vehementer: Presbyteri. dixi crgo ut effúnderem furó- Libro 1. Comment. in cap. rem meum super eos in desérto, & çonfúmerem eos. Et fe- X hoc loco intelligimus ci

E propter nomen meum , nc non folùın Heródein , sed violaretur coram Géntibus , & Sacerdotes & Scribas eódem de quibus ejéci cos in confpés témpore necem Dómini fuille étu eárum... * Et pepercit ó- meditátos. Quiconfurgens acculus meus fuper eos ut non cépit púerum,& matrem ejus. interficerem cos:nec confúm- Non dixit, Accépit filium psi cos in desério. Dixi autem suum, & uxorem fuam : fed ad filios eórum in solitúdine : púerum, & matrem ejus; quaIn præceptis patrum veftro- fi nutritius , & non marítus. tumnolíte incédere, nec judí. *Audiens autem quòd Archecia eórum cuftodiatís , nec in laus regnaret in Judæa pro idolis eórum polluamini: Ego Heróde patre suo, tímuit illo Dóminus Deus vester:in præ- ire. Multi propter ignorantia céptis meis ambuláte, judícia históriz labúntur erróre, pumea custodíte , & fácite ca : tántes cúmdem esse Heródem, & fabbata mea sanctificate, ut à quo in pallióne fua Dómifint fignum inter me & vos, & nus irridétur,& qui nunc mór

sum Dóminus cuus esse refértur. Ergo HeróDeus vester. Er exacerbavé- des ille,qui cum Pilato pófteà runt me filii, in præcéptis amicitias fecit , hujus Heróneis non ambulaverune : & dis filius est , frater Archelái. jedícia mea non cuftodierunt Ut adimplerétur quod di&tum

eft per Prophétas : Quóniam R. j. Recessístis. Suprà 3. Nazaræus vocábitur.Si fixan

de Scripturis posuíffet exém

fciatis quia ego

ut facerent ea.

Januar. pag. 310.

plum, nunqua diceret , Quod inùm mandatum faie à Paris dictum est per Prophétas ; fed bus in Concilio congregátis, fimplíciter , Quod dictum cft ánimos solicariórú tocius Æper Prophecam. Nunc autem gypti contra le inde concitapluráliter Prophétas vocans, tos facilè placávit. Mórcous ofténdit se non verba de Scri- est anno circiter quadringenptúris sumpsiffe , fed fensum. télimo sexagésimo primo, anNazaræus , fauctus interpre- nos natus sexaginta novem. tátur: Sanctum autem Dómi- Imágiacs ejus dum vivere num futúrum omnis Scriptu- jam Romz religiósè colebánfa commémorat.

tur , ut ait Tbcodorécus , qui B. ij.Dixit Angelus Dei in tribus annis & ampliùs aate fomnis Jacob: Surge,& egré- cum deceflorat, Celebrácur cdere de terra hac revertens in jus memória in Gallia à tem* Terram nativitátis tuæ. $. póribus Cároli Calvi, scílicet Angelas Dómini apparuit in ob finguláre precum commerfomnis Joseph dicens : Surge, cium, quod Symeogem inter accipe pucrum, & vade iu ter- & Genovéfam intercefferat. ram Israël, * Terram. Genef. R. jj. Licèt-is. p. lic.com 31. Marth. 2.

Glória Patri. Lezio iij. Jew isltima de S. Te Deum.

Symeone Stylita. AD LAUDIS MATUTINAS. Ex Theodoret. Philoth. 6. 26. Ý. Sacerd. Omnes gentes

en Piia adıd Bollund. plaúdite inanibus , Ri. Jubilé

Ymco natus in vículo Si- mus Deo in voce exultatióSlim

fan ad fines Syriæ & Cili- nis. PS. 46. ciæ, è pécorum custódia cúi Ant.

riserćbor ejus quz à

fuit fit ad disciplínam Abbatur córdia ; & dicam non pópulo primò Timóthei, dcinde He- meo, Pópulus meus es tu, 0.2 liodori. Supra molun huma- Ant. 5. a. Magnificábor & aura poenitentiam amplexus, sanctificábor, & notus ero in viginti octo quadragcanas fi- óculis multarum gentium , & ne ullo cibo aut potu jam per- scient quia ego Dóminus, transierat, cùm hæc fcriberet Ezech. 3 8. Theodoretus. Tandem per

νά

Ant. 8. G. Reddam pópulis sios gradus colúmnam fibi fe- lábium eléctum, ur invocent, .cit altan triginta sex vel qua- omnes in nómine Dómini , & draginta cúbitis : de fubitò férviant ei húmero uno. Sedescéndese parárus ubi pri- phon. 3.

*

Ant. 2. Véniet omnis caro dere viitúcem Dei. Eccli. so. ui adoret coram facie mea , Ý. Dextera Dómini fecit dicit Dóminus. I/. 66. virtútem, Ri. Dextera Dómi

Ant. 8. G. Omnis fpiritus ni cxaltávit me. Ps. 117. laudet Dóminum, quia exal- Oratio , Omnipotens. p.lxj. rárum est nomen ejus folius. AD PRIM A M. Pf. 148.0 150.

Ant. 1. f. Miserébor, Capitulum. Tob. 14. 8. AD TERTIA M. Elinquent Gentes idóla

Ant. 7. a. Magnificábor.

Capitulum. Apoc. Isi falem,& inhabitábunt in ea,&

non timébitte, Dógaudébunt in ea ombes reges mine & magnificábic terræ, adorantes Regé Israël. nomen tuum ? quia folus pius

Hymn. A folis ortâs.p.293. es, quóniam omnes gentes

i Es Ægypto vocávi Fí- vénicat & adorabunt in conlium meum : R. Defúndi sunt spéctu tuo. enim qui quærebant ánimam R.br. Timébune Gentes púeri. Matth. 2.

Nomen tuum, Dómine'; Re. Ad Benedictus, Ant. 1. g. Timébunt. '; Ei omnes reConfurgens Joseph accépit ges terræ glóriam tuam, púerum & matrem ejus, & ve- Noinen. GIbria.x. Timebunt. nit in terram Ifraël. Matth.z. $. Adorabunt cum omnes Non dicuntur Preces.

reges terræ, RL. Omnes GenOratio.

tes férvient ei. Pf. 101.671. Orda noftra , quæfumus AD SEX I AM.

Ant. 8. G. Reddam. vitáris fpendor illustret , quo Capitulun. Sophon. 2.

Trencabir Dóininus on Te , & pervenire valeamus ad nes pátriam claritátis ætérnz;Per rábunt eum viri de loco fuo , Dóminum.

omnes ínsulæ Géntium. Commemor. de S. Symeone Pi. br. Confitebor tibi * In Stylita , per Ant. 7. d. * Qua. pópulis Dómine, R. Confitéfi cypréfus in altitudinem se bor. $. Et psalmum dicam ticatóllens , & quafi plantátio bi in Géntibus ; * In. Glória. cedri in Líbano, fic circa il- B4. Confitcbor. lum fteterunt quafi rami pal. V. Bencdicire Gentes Deum mæ : ipfe ftans , & circa illum nostrum, R. Er auditam fácoróna fratrum :iterávit ora- cite vocem laudis cjus.Pfiske tiónem suam , volens oftén- & 650.

mtindi hujus ténebras effugei A Tes dcos terra , & ado

« 이전계속 »