페이지 이미지
PDF
ePub

*

in

num.

De cruóre occisorum, * & Ant. 7.c. Laudáte eum. de captivitate, nudati inimi

Psalmus Laudum 150. córum capitis.

Audate Dóminum in fancLaudáte gentes pópulum tis ejus, * quia sanguinem fervó- firmamento virtútis ejus. rum suorum ulciscétur ; Laudáte eum in virtutibus

Et vindíctam retribuer in ejus ; * laudáte eum fecúnhoftes eórum, * & propitius dùm multitudinem magnitúerit terræ pópuli sui.

dinis ejus. Ant. Date magnificentiam Laudáte eum in sono tubæ;* Deo noftro. v. 4.

laudáte eum in psalterio & [ In Feftis , loco superioris cíthara. Cantici , dicitur sequens Laudáte eum in týmpano Canticum Judith. 16. 2. ad 8. & choro ; * laudáte eum in I [Ncípite Dómino in tým- chordis & órgano.

Dómino in Laudate eum in cymbalis cymbalis.

benesonantibus, laudáte eum Modulamini illi pfalmum in cymbalis jubilatiónis : * novum ; * exaltáte , & invo- omnis fpíritus laudet Dómicate nomen ejus.

Dóminus cónterens bella,* Ant. Laudáte eum fecún. Dóminus nomen est illi. dùm multitudinem magnitú.

Qui pósuit castra sua in mé- dinis ejus. V.2. dio populi fui , * ut eriperet Capitulum. Philipp. 4. 8.

vera , córum noftrórum.

Venit Assur ex móntibus ab cúnque justa,quæcunque sanc. Aquilóne* in multitudine for- ta, quæcunque amabília, quætitúdinis suæ :

cúnque bonæ famæ, fi qua virCujus multitúdo obturávit tus, fi qua laus disciplinæ, hæc torréntes , * & equi eorum cogitáte. cooperuérunt valles.

Hymnus.

Parénti par tuo, &

Verúsque de Deo , súrum gladio,

Exurge, da mundo diem, Infántes meos dare in præ- Mentis tenébras díscute. dam , * & virgines in captivi- Te quærimus diluculo; tárem.

Nos fanëtus ardor éxcitat: Dóminus autem omnípo- Quæ corde puro

fúndimus, tens nócuit eum , & tradidit o Christe, vota súlcipe. eum in manus féminæ , * & ExURGE, de cælo tuis confodit eum.]

Intus fove cor ignibus ;

Ut

diosende manu ómnium inimi- Q .quzcunque pudica, quz

regno ad

Ut unde flagrat , huc amans

Ipfe Dóminus Deus nos Toto ferátur ímpetu. ter; * in universa terra judí. Deo Patri sit glória,

cia ejus. Ejúsque soli Filio,

Memor fuit in séculum tefa Tibíque fancte-Spíritus, taménti sui,* verbi quod manIn sempitérna sécula.

dávit in mille generationes , Amen.

Quod dispóluit ad Abra. Repléti fumus manè mi- ham, * & juraménti sui ad sericórdiâ tuâ ; R. Exultávi- Isaac: mus , & delectati sumus. Ps.

Et ftatuit illud Jacob in præa 89. 14.

céptum , * & Ilraël in testaa Ad Benedíctus, Ant. 7. a. méntum ætérnum, Visitávit nos, óriens ex alto, Dicens : Tibi dabo terram illumináre his qui in tenebris, Chanaan , * funículum here& in umbra mortis sedent.Luc. ditátis vestræ ; 1. 78. 79.

Cùm essent número brevi, Preces quando dicuntur , paucísfınıì , * & incolæ ejus : Suffragia, infrà poft Nonam. Et pertranfierunt de gente

AD PRIMAM. in gentem , * & de Pater. Ave. Credo. pópulum alterum. Deus in adjutórium.

Non reliquit hominem noHymnus, Jam lucis.

cére eis; * & corripuit pro eis Ant. 4. irreg. A. Quærite reges: Dóminum.

Nolite tángere christos Pfalmus 104.

meos ,

& in prophétis meis Onfitemini Dómino,& nolíte malignari : invocáte nomen ejus;*

Divisio Pfalmi 104. annuntiáte inter gen- ET vocavit famnem fuper tertes ópera ejus.

& omne firmaménCantate ei, & psallite ei ; * tuin panis contrivit : narráte ómnia inirabília ejus. Misit ante eos virum ;

Laudamini in nómine sanc- in servuin venúndatus est Jom to ejus : * lætétur cor quærén- seph: tium Dóminuin.

Huniliavérunt in compé. Quærite Dóminum, & con- dibus pedes ejus, ferrum perfirmamini ; * quærite faciem transiit animam ejus, * donec ejus semper.

veníret verbum ejus : Mementóte inirabílium ejus Eloquiuin Dóinini inflamquæ fecit , * prodígia ejus, & mávit eum ; judícia oris ejus.

folvit eum ; princeps populóSemen Abraham,servi ejus;* rum ,

& dimísit euin. filii Jacob , elécti ejus.

Constítuit eum dóminum Pars Autumnalis.

H

*

ram ,

*

* misit rex , &

*

[merged small][ocr errors]

*

tum >

rum.

*

[ocr errors]

*

eos.

domûs suæ , * & práncipem Et comédit oinne fænum. omnis pofleflionis tuæ , in terra eórum, & comé.

Ut erudiret príncipes ejus dit omnem fructum terræ eóficut semetipsuin , * & fenes rum. ejus prudentiam docéret.

Et percussit omne primoEt intravit Israël in Ægyp- génitum in terra eórum,

* & Jacob áccola fuit primitias omnis laboris eóin terra Chain.

Et auxit pópulum suuin ve- Et edúxit eos cum argénheménter;* & firmavit eum to & auro : & non erat super inimícos ejus.

in tribubus eórum infirinus. Convértit cor eórum ut odio Læráta eft Ægyptus in prorent pópulum ejus , * & do- fectióne eórum

quia inlum facerent in servos ejus. cúbuit timor eórum super Altera divisio Pfalmi 104. Moysen servum

in protecsuum* Aaron

quem

elé- tionem eorum, & ut git ipsum.

lucéret eis per noctem. Posuit in eis verba signo- Periérunt , & venit cotúra rum suorum ,* & prodigió- nix ; * & pane cæli faturavit rum in terra Cham.

Misit tenebras & obscurá- Dirúpit petram, & fuxévit; & non exacerbávit ser- runt aquæ; * abiérunt in ficco mónes fuos.

Alumina. Convertit

aquas

eóruin in Quóniam meinor fuit verbi sánguinem : * &occídit pisces fancti sui , * quod habuit ad eorum.

Abraham pueruin suum: Edidit terra eórum ranas Et edúxit pópulun suum in penetralibus regum ipsów in exultatióne

* & eléctos

fuos in lætitia: Dixit; & venit cænomyïa, Et dedit illis regiónes gén& cinifes, * in óinnibus fini- tium , * & labores populórum bus eórum.

posledérunt, Pósuit plúvias eórum gran- Ut custódiant justificatió. dinem ; * ignem comburen- nes ejus , * & legem ejus retem in terra ipsorum. quírant.

Et percussit víneas eórum, Ant. Quærite Dóminum , & ficulneas eórum ; * & con- & confirmamini ; quærite fátrivit lignum fínium eórum. ciein ejus semper. v. 4; Dixit

; & venit locústa , & Capitulum, R.breve, de Prebruchus , * cujus non erat ces quando dicuntur , ut infrà númerus,

poft Nonam.

eos.

*

*

[ocr errors]

ruin.

AD TERTI A M. Et opéruit aqua tribulantes
Pater. Ave.

eos ;

unus ex eis non re.
Deus in adjutórium. mánsit.
Hymnus, Nunc sancte. Et crediderunt verbis ejus,*
Ant. 8. c. Beáti.

& laudavérunt laudem ejus. Psalmus ios.

Citò fecérunt , oblíti sunt Onfitéinini Dómino, óperun ejus , * & non sustiOniam in séculun misequóniam bonus,* quó- nuérunt consilium ejus :

Et concupiérunt concupisa ricórdia ejus.

céntiam in desérto; * & tenQuis loquetur potentias tavérunt Deum in inaquófo: Dómini , * audítas faciet om- Et dedit eis petitiónein ipnes laudes ejus ?

sórum , * & misit saturitátem Beati qui custódiunt judi- in animas eórum. cium, & faciunt justítiam * in Et irritavérunt Móysen in omni témpore.

caftris, * Aaron sanctum Dón Meinénto noftri Dómine in mini. beneplacito pópuli tui ; * ví- Aperta est terra, & deglutisita nos in salutári tuo, vit Dathan, * & opéruit su

Ad videndum in bonitate per congregationem Abíron: electórum tuórum, ad lætan- Et exarsit ignis in fynagóga dum in lætitia gentis tuæ,* ut eórum , fiamma combúilit laudéris cum hereditáte tua. peccatores. Divisio Psalmi ros.

Et fecérunt vitulum in Hoa P Eccávimus cum pátribus reb,*& adoravérunt scúlptile; nostris, * injústè egimus ,

Et mutavérunt glóriam iniquitátem féciinus. suam * in fimilitudinem vítuli

Patres noftri in Ægypto non comedéntis fænum. intellexérunt mirabilia tua; Oblíti sunt Deum qui falnon fuérunt mémores multi- vavit eos; * qui fecit magnátúdinis misericordiæ tuæ : lia in Ægypto, mirabília in Et irritavérunt ascendentes terra Chain , terribilia in inari

mare rubrum: rubro. Et salvavit eos propter no

Et dixit ut disperderet eos, men suun, ut notam face- sinon Móyses eléctus ejus steret poténtiam suam : tisser in confractione in conf

Et incrépuit mare rubrum, péctu ejus , & exsiccatum est; * & dedúxit Ut avérteret iram ejus, eos in abyssis sicut in deserto: ne disperderet cos. Et salvavit eos de manu

Et pro níhilo habuerunt odiéntium, & redémit eos terram desiderabilern; de manu inimíci :

*

in mare,

[ocr errors]

*

*

*

*

crediderunt verbo ejus.

* non

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

*

[ocr errors]

tiam ,

*

Et murmuravérunt in ta- liórum suórum, & filiaruin bernáculis fuis ; * non exau- suáruin quas facrificavérunt diérunt vocem Dómini. sculptílibus Chanaan.

Et elevavit manuin suam Et infé&ta eft terra in fansuper eos, * ut prostérneret guínibus , & contaminata est eos in desérto ,

in opéribus eórum; & forEt ut dejíceret femen eórum nicati sunt in adinventiónibus in natiónibus , * & dispérge- suis. ret eos in regiónibus. Et iratus eft furore Doini

Et initiati funt Beelphe- nus in pópulum fuum , * & gor;

*& comedérunt facrifi- abominatus est hereditátem cia mortuórum.

suam.. Et irritavérunt eum in ad- Et tradidit eos in manus inventiónibus fuis : * &multi- géntium ; * & domináti sunt plicáta eft in eis ruína. eorum qui oderunt eos.

Et stetit Phinees , & placá- Et tribulavérunt eos inimí. vit ; * & cessavit quassátio : ci eórum,& humiliati sunt sub Et reputátum est ei in justí- manibus eórum: * sæpe libe

in generationem & rávit eos. generatiónem usque in sem- Ipfi autem exacerbavérunt pitérnum.

eum in consilio fuo , & huEt irritavérunt eum ad miliati funt in iniquitatibus aquas contradictiónis ; & suis. vexatus est Móyses propter Et vidit cùm tribularéntur,* eos ;

& audívit oratiónein eórum; Quia exacerbavérunt spíri- Et memor fuit teftaménti tum ejus, * & distinxit in lá-, fui , * & pænituit eum fecúnbiis suis.

dùm inultitudinein misericórAltera divisio Pfalmi ros. diæ suæ. Non difperdidérunt gens

Et dedit eos in misericórtes, * quas

dixit Dóminus dias * in conspéctu omnium illis.

qui céperant eos. Et commixti sunt inter gen

Salvos nos fac Dómine tes, & didicérunt ópera eó- Deus noster , * & congrega rum, & serviérunt sculptíli- nos de nationibus , bus eórum ; * & factum est Ut confiteamur nómini illis in scandalum.

sancto tuo, & gloriémur in Et immolavérunt filios laude tua. suos * & filias suas dæmó- Benedictus Dóminus Deus

Israël à século , & usque in seEt effudérunt sanguinem culum ;* & dicet omnis pópu. innocéntein ; * sánguinem fi- lus : Fiat, fiat.

*

1

*

[ocr errors]

niis ;

« 이전계속 »