페이지 이미지
PDF
ePub
[ocr errors]

V.Justi confitebúntur nómi- LINGUAM refrænans témni tuo ; R.Et habitábunt recti

peret , cuin vultu tuo. Ps. 139. 14. Ne litis horror infonet :

Orémus. Oratio. Visum fovendo contegat , (Quando dicitur Officium par- Ne yanitátes hauriat. vum B.Maria, vel quando fit de SINT pura cordis íntima , ea in Sabbato, omittuntur ver- Absístat & vecórdia; baquaparenthesi includuntur.] Carnis terat supérbiain Cunctis nos , quæsumus Porûs cibíque parcitas.

Ur cùm dies abscesserit , poris defende periculis ; & in- Noctémque fors reduxerit , tercedéntibus ( beatâ & glo- Mundi per

abftinéntiain riósâ semper virgine Dei ge- Ipfi canámus glóriam. nitrice María,) beatis apósto- PRÆSTA, Pater piiffime , lis tuis Petro & Paulo , atque Patrique coinpar Unice , beát; N. & ómnibus Sanctis, Sancto finul cum Spíritu falutem nobis tríbue benígnus Regnans per oinne séculum. & pacem ; ut destructis adver- Amen. sitátibus & erroribus univér- [In Festivali Officio, Antisis, Ecclésia tua securâ tibi sér phona ut habetur proprio loco: viat libertate ; Per seundem Pfalmi secundùm Feriam. Dóminuin nostrum. R.Amen. Capitulum. 1. Tim. 1. 17. [ Nomen Patroni additur

Lli, invisibili, foli Deo hotolorum, pro dignitate illius.] nor, & glória in sécula secu

. Dóminus vobíscuin ; lórum. Amen. R. Deo gratias. RL. Et cum spíritu tuo. R. breve, Christe Jesu fili ý. Benedicamus Dómino. Dei vivi, ut infrà.] R. Deo grátias.

In Feriali Officio, Antiphona, Si aliud non fequatur Offi- do Psalmi fecundùm Feriam. cium, dicitur fecretò, Fidéliuin Capitulum. Ifai. 3 3. 2.

; requiescant in pace. R. Amen. Deinde , Pater nofter. esto brachium noftrum in ma

AD PRIM A M. nè, & falus noftra in tempore Pater, Ave, Credo, secretò. tribulatiónis. Deus in adjutórium.

R. breve, Christe Jesu fili Hymnus.

Dei vivi , Miserére nobis. Am lucis orto sídere, Repetitur, Christe Jesu fili Dei

Deum precemur súpplices, vivi, iniserere nobis. y. Qui Vr in diúrnis actibus sedes ad dexteram Patris , Nos server à nocéntibus. Miserére nobis. Glória Patri,

ante vel poft nomina ss. Apenas REgi

seculorum immorta

animæ per misericórdiam Dei. Dcemenim expectávimus

[ocr errors]

*

J. 3:

& Filio , & Spirítui - lancto. iniquitátes meas dele. PS. .
Repetitur , Christe Jesu filiui.
Dei vivi , miserére nobis. V. Cor munduin crea in me
Matt. 16. 16. Tob. 8. 10. Hebr. Deus, R. Et spíritum rectum

innova in viscéribus meis. Pf. Ý. Exurge Dómine, adjuva so.12. nos, R.Et rédime nos propter W. Ne projícias me à facie nomen tuum. Pf. 43.27. tua ; R. Et spíritum sanctun PRECES

tuum ne aúferas à ine. Pf. so. In Semiduplicibus, Simplici. 13. bus, dos Feriali Officio dicuntur V. Redde mihi lætitiam fasubmißâ voce, (en flexis genin lutaris tui; R. Et spíritu prinbus, quando Preces dicta sunt cipáli confirma me. PS: 50.14. ad Laudes.)

Quando Preces non dicuntur In Duplicibus doo suprà, ac flexis genibus , hic fit Confefintrà odavas non dicuntur ; fio:quando verò dicuntur, adsed dicto ý. Exurge, omissis duntur sequentes y .ante Conyv. fequentibus , dicitur Dó- feffionem. minus vobíscum, doo Oratio, Ý. Vias tuas Dómine de. Dómine Deus, ut infrà ; do monstra mihi ; R. Et sémitas. poft Benedicáinus, fit Confessio. tuas édoce me. Pf. 24. 4. K derece con i kyrie electione tua, doce meeting uia tu es Pater , secretò usque ad y. Et Deus salvátor meus. Pf. 24. s. ne nos indúcas in tentatió. Ý. Reminiscere miseratió nem; R.Sed libera nos à malo. num tuarum Dómine, R. Er

¥. Vivet ánima mea, & lau- misericordiarum tuarum, quæ dabit te; R. Et judícia tua à século sunt. Pf. 24.6. adjuvabunt me. Ps. 118.175. 7. Delícta juventutis mex,

Credo in Deum, secretò uf- & ignorantias meas ne memique ad Ý. Carnis relurrectió- neris. R. Secúndùm miserinem ; R. Vitam ætérnam. córdiam tuam ineménto mei Amen.

tu. PS. 24. 7.8. ¥. Ego ad te Dómine cla- W. Eripe me Dómine ab hó. mávi, R.Et manè orátio mea mine malo; R. A viro iniquo prævéniet te. Ps. 87. 14. éripe me. Ps. 139. 2.

y.Repleatur os meum laude, y.Eripe me de inimicis meis R. Ut cantem glóriam tuam, Deus meus, R.Et ab infurgentotâ die magnitúdinem tuam. tibus in me líbera me. PS.58.2. PS: 70. 8.

. Eripe me de operantibus . Avérte faciem tuam à iniquitatem , R. Et de viris peccatis meis, R. Et omnes sanguinum salva me. Pl. 58.3.

[ocr errors][ocr errors]

102. 2.

[ocr errors]
[ocr errors]

. Sic psalmum dicam nó- archángelum , bearuin Joartmini tuo in séculum séculi, nem-Baptístam, sanctos apófR. Ut reddam vota mea de die tolos Petrum & Paulum, omin diem. Ps. 60.9.

nes Sanctos, (& vos fratres, ) X. Deus in adjutórium oráre pro me ad Dóminum meum inténde, R. Dómine Deum noftrum. ad adjuvánduin me festina. Ps. Chorus refpondet, 69.2.

Dó.

tens Deus , & dimíllis mino, R. Et ómnia quæ intrà peccatis tuis , perdúcat te ad me funt nómini fancto ejus. vitain ætérnam. HebdomadaPf. 102. 1.

rius dicit, Amen. V. Bénedic'aninia mea Dó- Deinde Chorus repetit Cone mino, R. Et noli oblivisci om- feffionem ; cg ubi dictum est nes retributiónes ejus ; Pf. vobis fratres, ego vos fratres ;

dicit , tibi pater', ego te pater. Ý. Qui propitiátur ómnibus Factâ Confessione à Choro iniquitátibus tuis ; R. Qui sa- Hebdomadarius dicit , nat omnes infirmitates tuas ; [Isereátur vestri omnípoPf. 102: 3.

tens Deus , & dimíflis V. Qui rédimit de interitu peccátis vestris, perdúcat vos vitam tuam-; R. Qui corónat ad vitam ætérnar. R. Amen. te in misericórdia & miseratiónibus ; Ps. 102.4.

nem, & remissionem pecca-
. Qui replet in bonis desi- tórum noftrórum tríbuat no-
dérium tuum; R. Renovábi- bis omnipotens & miséricors
tur ut aquilæ juventus tua. Dóminus. R. Amen.
Pf. 102.5.

Et profequitur,
Tunc Hebdomadarius facit 8. Exaudi nos Deus falutá.
Confessionem.

ris nofter, R. Spes omnium Onfiteor Deo omnipo- finium terræ. P/. 64. 6.

uténti , beatæ Mariæ fem- V. Miserére noftri Dómine, per vírgini,beato Michaeli ar- R. Miserére noftri

. Ps. 122. 3. chángelo, beáto Joanni-Bap- . Fiat misericórdia tua tíftæ, sanctis apóftolis Petro & Dómine super nos, R. QuemPaulo, ómnibus Sanctis , (& adnodum fperávimus in te. vobis fratres ;) quia peccavi PS, 32. 22. nimis cogitatione , verbo, & Ý. Dómine Deus virtútum ópere ; meâ culpâ, meâ culpâ, convérte nos; R. Et ofténde meâ máximâ culpa. Ideo pre- faciem tuam, & salvi érimus. cor beátain Mariam semper PS. 79. 20. virginem, beatun Michaelem 7. Dómine exaúdi oratió.

nem meain ,

R. Et clamor centoris, der pro opportunitate meus ad te véniat. Pf. 101. I. temporis , locò Canonis occur.

ř. Dóminus vobíscum ; rentis fit le&tio brevis ex Come R. Et cum spíritu tuo. cilio Aquisgranens, quod eft

Orémus. Oratio. regula Canonicorum , eo ritu

tens, qui ad princípium tione lectionis dicti Concilii, de hujus diéi nos pervenire fe- Pracentore paucis verbis factâ, cifti, tuâ nos hódie salva vir- legitur Martyrologium.] túte ; ut ad nullum decliné- [ A privatim recitantibus mus peccatum , sed semper ad poft lectionem Canonis , omisso tuam justítiam faciendam nof- Martyrologio, quod extra cho tra procédant elóquia , diri- rum ad libitum legitur, dicitur gantur cogitationes & ópera; y. Pretiofa, do Sancta María, Per Dóminum nostrum Jesum ut infrà.] Christum filium tuum, qui

Deinde fit lectio Martyrolotecum vivit & regnat in uni- gii seu denuntiatio Sanctorum, tate Spíritûs-laneti Deus , per in cujus fine nihil refpondetur, ómnia sécula seculórum. sed Hebdomadariusftatim dicit R. Amen.

y. Pretiosa in conspćetu V. Dóminus vobíscum ; Dómini R. Mors Sanctóruin R. Et cum spíritu tuo. ejus. Pf. 115.s. Ý. Benedicámus Dóinino. Et abfolutè fine Dóminus von R. Deo grátias.

biscum, do fine Orémus , AD OFFICIUM CAPITULI.

Ancta María , & omnes

Sanca : Primò Lector petit benedic

Sancti
intercédant

pro no. tionem, dicens, Jube Dómine bis ad Dóminun ; ut nos bene dícere. Hebdomadarius mereamur ab eo adjuvári & benedicit : Bonitatem, & disci- falvári , qui vivit & regnat plínam , & sciéntiain dóceat in sécula seculórum. nos Dóminus. Pf. 118. 66. R. Amen. Refpondet Chorus, Amen. Tum Denique , ubi legitur Nefit le&io Canonis, qui quâlibet crologium , poft ejus lectionem die varius legitur, do habetur in cujus fine nihil quoque refin Proprio de Tempore, vel de pondetur , Hebdomadarius dia Sanctis, poft Lectiones Officii cit Ý. Requiéícant in pace. Nocturni, vel poft Laudes. In R. Amen. fine Canonis dicitur, Tu autein . Dómine exaúdi oratióDómine miserére nostrî. Cho- nem meam ,

R. Et clamor rus refpondet , Deo gratias. meus ad te véniat. Pf. 101. I.

[ In Capitulo Ecclefia Me- Et absolutè fine Dóminus tropolitana ad arbitrium Pram vobifcum ,

ABSó

[merged small][ocr errors]

Orémus. Oratio. rige super nos, & opus iná.
Bsólve, quæsumus Dómi- nuum noftrárum dirige. PS.
ne, ab omni vínculo de-

89. 17.
lictóruin animas Pontificum, Orémus. Oratio.
Fratrum , ac Benefactórum Ctiónes noftras , quæsu-
lium defunctórum ; ut in re- præveni , & adjuvando prosé-
furre&tiónis glória inter fanc- quere ; ut cuncta noftra oratio
tos & eléctos

tuos ressuscitáti & operátio à te semper inci. respirent ; Per Christum Dó- piat, & per te ccepta finiatur

; minum nostrum. Bk. Amen. Per Christum Dominum nof

Notandum eft quòd in die trum. R. Amen. obitús dicetur Oratio pro digni- Hebdomadarius dicit Ý.Ad. tate defunéti ante Orationem, jutórium noftrum in nomine Absolve , fub eadem conclu. Dóinini, R. Qui fecit cæluin fione. ]

& terram. Ps. 123.8. Sequentes øy.cum Oratione, Submissiori voce dicit, Bene. Actiónes, ante laborem

quo

dícite. Le&tor versus ad eum , tidianum dicendi, omittuntur Dóminus: (ftatim fubjungit diebus Festis à populo feriatis ; Hebdomadarius ad absolution do immediatè poftquam dic- nem Capituli, tum est , Sancta María , vel . Deus pacis aptet vos in, Absolve, Hebdomadarius dicit omni bono , ut faciatis ejus y. Adjutórium, infrà. voluntatem; faciens in vobis

Ý. Deus in adjutórium quod placeat coram fe per Jemeum inténde, R. Dómine sum Christum, cui est glória in ad adjuvandum me festína. sécula seculórum. R. Amen. PS. 69. 2.

Ý. Deus in adjutórium Si aliud non sequatur Offic meum inténde, Ri. Dómine cium, dicitur secretò, Fidéliuin ad adjuvándum me festína. ánimæ per misericórdiam Dei

y. Deus in adjutórium requiescant in pace. R. Amen. meum inténde, R.Dómine ad Deinde, Pater nofter. adjuvandum me feftina. Glória A D TERTI A M. Patri. Sicut erat, &c. Alleluia. Pater, Ave, secreto.

. Réspice in servos tuos Deus in adjutórium. Dómine , & in ópera tua ;

Hymnus.
R. .
Ps.

¥. Et sit splendor Dómini Unum Patri cum Filio , Dei nostri super nos, R. Et Dignáre promptus ingeri ópera inanuum noftrárum di- Nostro refúlus pectori.

Hebr. 1;. 21.

tus,

« 이전계속 »