페이지 이미지
PDF
ePub

nes ,

,

nobis obtineat augmenta gra- Et puro níveæ péctore Vírgi. tiárum ; Per Dóminum noltrum.

Agno candida fundunt COMPLETORIUM , ut Rubris lilia cum rofis. in die, infrà , 469.

Qui pavére suos Præpositi Orationes, Deus, apud quem, greges , fuprà, don Véritas, fub una con- Pascúntur súpero Númine clufione.

pléniùs; AD o F F e C I U M Qui Aevére , serénus NOCTURNUM.

Abstérgit lacrymas Pater. Invitatorium, Deum , qui A quo cuncta Huunt , máxi. glorificatur in consilio Sanc- ma laus Patri; fórum, * Veníte , adorémus. Qui mundum réparat , máxiPS. 88. 8.

ma Filio; Psalmus , Veníte, 2.

Et quo péctora Alagrant, Hymnus. Santol. Vict. Sit laus máxima Flamini. Os sancti Próceres, vos Amen. Súperům chori,

Pfalmi de Dominica. Cæli quotquot habet régia IN I. NOCTURNO. Príncipes,

Ant. 4. E. Elécti mei non Noftros nunc date vestris laborábunt fruftrà , quia se

Cantus júngere cantibus. men benedictórum Dómini PRIMIS ante alios , glória est, dicit Dóminus. Ifai. 65. Cælitum ,

23. 25. Christi Virgo parens fulget Ant. 3. a. Gratia Dei, & mi. honóribus ;

sericórdia est in Sanctos ejus, Divinóque sévérum & refpectus in eléctos illius.

Fle&tit pignore Júdicem. Sap. 4. 15. ASTANT Spirítuun mille Ant. 7. a. Déxterâ fuâ teacies throno ,

get eos Dóminus, & brachio Regi sancta ferunt vota clién- lancto suo deféndet illos. Sap. tiuin :

s. 17. Hic Baptista profúndo Ý. Non derelinquer Dómi.

Lucis Aúmine mérgitur. nus Sanctos suos ; R. In ætérQUORUM núntia vox, orbis num conservabúntur. PS: 36. ad últimas

28. Christum vox résonans intó. Ex libro Apocalypfis beati nuit plagas,

Joannis apóstoli.
Præcones duodéni

Lectio j.

6. 4. 2. ad 8. Sacris Vatibus aflident. Cce fedes pófita erat in Fuso purpúrei sánguine Már- colo, & supra sedem setyres a

dens : & qui sedébat ,

E

[ocr errors]

símilis erat afpectui lapidis pófitum vocati sunt Sancti.
jáspidis & sárdinis: & iris erat Rom. 8. 28. * Fidéles.
in circúitu sedis, símilis visió- Lectio ij.

C. 5. I. ad 8.
Melfimaragding. Er in circúitu Et vidi in dextra fedéntis

librum & fuper thronos viginti quá- scriptum intùs & forìs, signátuor seniores sedéntes, cir- tum figillis septem. Et vidi cumamícti vestimentis albis, Angelum fortem , prædicán& in capítibus eórum coronæ tem voce magnâ : Quis est aureæ. Et de throno procedé. dignus aperire librum , & sólbant fúlgura , & voces, & to- vere signácula ejus ? Et nemo nítrua : & feptem lampades póterat , neque in celo , neardéntes ante thronuin, qui que in terra , neque subtus sunt septem spíritus Dei. Et terram, aperire librum, neque in conspectu 'sedis tanquam respicere illum. Et ego Aebam mare vitreum símile crystál- multùm, quóniam nemo dilo : & in médio sedis , & in gnus inventus est aperire licircúitu sedis , quátuor ani- brum,nec vidére eum. Et unus mália plena óculis antè & re. de senioribus dixit mihi: Ne trò, Et'animal primum símile Aéveris ; ecce vicit leo de trileoni, & secundum animal sí- bu Juda, radix David, aperire mile vítulo, & tértium ani- librum , & sólvere septem fi'mal habens faciem quasi hó- gnácula ejus. Et vidi : & ecce minis, & quartum animal sí- in médio throni & quatuor mile aquilæ volanti. Et quá- animálium,& in médio seniótuor animalia, singula eórum rum, Agnum ftantem tanquam habébant alas senas; & in cir- occisum habéntem córnua cúitu,& intus plena sunt ócu- septem,& óculos septem ; qui lis : & réquiein non habébant sunt feptem spíritus Dei, misli die ac nocte , dicéntia : Sanc- in omnem terram. Et venit, tus, sanctus , sanctus, Dómi- & accépit de déxtera sedéntis nus Deus omnipotens , qui in throno librum. Et cum apeerat, & qui est , & qui ventú- ruísset librum , quatuor åni.. rus eft.

mália, & viginti quátuor seR. Qui confidunt in Dó- niores ceciderunt coram A. mino , intelligent veritátem, gno, habéntes singuli cíthaa & * Fidéles in dilectione ac- & phíalas aúreas plenas quiescent illi ; quóniam do- odoramentorum , quæ func num & pax est eléctis ejus. oratiónes Sanctórum. Sap.3.9.7.Diligentibus Deum R. Mutabunt fortitúdinem, ómnia cooperantur in bo- assúment pennas ficut aquilæ, num, iis , qui secúndùm pro- * Current, & non laborabunt;

[ocr errors]
[ocr errors]

>

ras ,

ambulábunt, & non deficient. illos torméntum mortis:+Spes Ifai. 40. 31. y. Qui vocavit illorum immortalitate plena in ætérnam suam glóriam , eft. Sap. 3. 1.4. y. Respondit ipse perficiet , confirmabit , Judæis Jesus : Oves meæ non solidabítque. 1. Petr. s. 10. períbunt in ætérnum , & non * Current.

rápiet eas quisquam de manu Lectio iij.

C. S: 9. ad fin. mea. Joan. 10. 25. 28. * In "T canrabant canticum no- manu Dei sunt. Glória. † Spes

vuin , dicéntes: Dignus illórum. es Dómine accipere librum, & In II. NOCTURNO. aperire fignacula ejus ; quó- Ant. 1. D. Jufti fulgébunt niam occisus es , & redemísti licut sol in regno Patris eónos Deo in sanguine tuo, ex rum. Matt. 13. 43. omni tribu , & lingua , & pó- Ant. 2. D. Non erunt in pulo, & natióne; & fecisti nos memória prióra,& non ascénDeo noftro regnum, & facer- dent super cor, & non audié. dótes ; & regnabimus super tur ultrà vox flerûs. Ifai. 65. terram. Et vidi, & audívi vo

17. 19. cem Angelorum multórum in

Ant. §. a. Lætabúntur ficut circúitu throni, & animálium, qui lærántur in inesse , ficut & seniorum : & erat númerus exúltant vi&tóres captâ præeórum millia míllium , dicen- dâ, quando dívidunt spólia. tium voce magnâ : Dignus eft Ifai. 9# 3; Agnus qui occisus est, accí- . Exultent Jufti in confpere virtútem, & divinitátem, péctu Dei , R. Et delecténtur & fapiéntiam , & fortitudi- in lætitia. Pj. 67. 4. nem, & honórem, & glóriam, De Sermóne sancti Bernárdi & benedictiónem. Et omnem

abbátis. creatúram quæ in cælo est, & Serm. s. in festo Omnium super terram, & sub terra , & San&orum , is. quæ sunt in mari , &

quæ
in

Lectio iv.
eo ; omnes audívi dicentes :
Sedénti in throno , & Agno

AD quid Sanctis laus nos

-tra, ad quid glorificatio benedi&tio, & honor , & gló- noftra, ad quid noftra hæc ipsa ria, & potéftas in sécula fecu- folemnitas : Quò eis terrenos lórum. Et quatuor animalia honóres , quos juxta verácem dicebant : Amen. Et viginti Fílii promissiónem honorífiquátuor seniores ceciderunt cat Pater cæléftis ? Quò eis in facies suas ; & adoravérunt præconia noftra ? Pleni sunt. Viventem in sécula seculórum. Prorsus ita eft , dilectíffimi ,

R. Justórum animæ * In honórum noftrórum Sancti manu Dei sunt, & non tangec non egent , nec quicquam eis

[ocr errors][ocr errors]

noftrâ devotione præstatur. & abfconditæ sunt ab oculis. Planè quòd eórum memoriam ifai. 65.14. 15. 16. y. Mors venerámur , noftrâ interest, ultrà non erit , neque

luctus, non ipsorum. Vultis fcire neque clamor , neque

dolor quantum interest noftrâ ? Ego erit ultrà, quia prima abiein me ,

fateor , ex hac recor. runt. Apoc. 21.4. * Oblivioni datióne séntio desidérium vé tráditæ sunt. hemens inflammari.

Lettio vj.

9. 6. 2. Fulgebun: Jufti, & tan. PRæftolátur nos Eccléfia ilquam in

la primitivórum, & neglidiscurrent; judicabunt natió- gimus: desiderant nos Sanéti, nes, & dominabúntur pópu- & parvi-péndimus : expectant lis , * Et regnabit Dominus nos Jufti,& diffimulamus. Exillorum in perpétuum. Sap. 3. citémur aliquando , fratres : 7.8. ¥. Erunt facerdotes Dei resurgámus cum Chrifto,quæ& Chrifti , & regnabunt cum rámus quæ fursum funt, quæ illo. Apoc. 20. 6. * Et regná- fursum sunt sapiamus. Delibit.

derémus defiderantes nos , Lectio v.

Paulò pòft. properémus ad præftolantes Uando & nos addémur nos , expectantes nos votis

ad patres noftros ? quan- præoccupémus animorum, do eflentiáliter præsentábimur Ecce enim nihil in hac noftra eis ? Hoc enim primum desi- communione securitatis, nihil dérium , quod in nobis Sanc- perfectionis , nihil quiétis : & tórum memória vel éxcitat tamen hic quoque [quàm bovel íncitat magis , ut eórum num, & quàm jucúndùm, hatam oprabili societate fruá. bitare fratres in unum!] Quidmur, & mereamur concives & quid enim , sive intériùs, live contubernales esse fpirituum extériùs, moleftum occurrit, beatorum , miscéri coetui Pa- ipfo útique tam germanorum triarcharum, cúneis Prophe. consórcio fratrum , cum quitárum, senátui Apostolorum, bus'eft nobis cor unum & ani. Martyrum exercítibus nume- ma una in Deum, tolerabílius rófis , Confessórum collégiis, invenitur. Quàm dúlcior erit, Virginum choris; in ómnium quàm delectabilior,quàm beadénique colligi & collætári tior únio, ubi nulla fufpicio communione Sanctórum. esse poterit , nulla dissensió. B. Laudabunt

exulta- nis occasio, ubi omnes perféctióne cordis , & Dóminus ta caritas indissolubili fædere Deus servos suos vocábit nó. colligábit ! ut ficut Pater & mine álio ; quia * Oblivioni Filius unum sunt , fic & nos traditæ sunt anguftiæ prióres, unum fimus in ipsis.

præ

* Er re

R. Non egébunt lúmine fou

Homília sancti Hieronymi lis , quóniam Dóminus Deus

presbyteri. illuminabit illos , * Et + Re- Comment. in cap. s. Matt. gnábunt in fecula feculórum. BEári pauperes fpiritu, hoc Apoc. 22. 5.X. Suscipient regnum Sancti Dei altissimi; & húmiles 1píritu salvăbit. ] Ne obtinebunt regnum usque in quis autein putaret paupertaséculum. Dan. 7. 18.

tem, quæ nonnunquam necefgnábunt. Glória. + Regná- fitáte portátur,à Domino præbunt.

dicari, adjunxit, (spíritu, ] IN III. NOCTURNO. ut humilitatem intelligeres,

Ant. 6. F. Deus , qui dives non penúriamn. (Beáti paupeeft in misericórdia , propter res spíritu :] qui propter Spinímiam caritátem suam quâ ritum-sanctum voluntate sunt dilexit nos, confedére fecit in pauperes. Unde super hujufcælestibus. Ephef. 2. 4. 6. cémodi pauperibus & Salva

Ant. 8. G. Dignos nos fecit tor per Isaíam lóquitur: [D6in partein sortis Sanctórum in minus unxit me,propter quod lúmine,& tranftulit in regnum evangelizare paupéribus inisit Filii dilectiónis fuæ. Colofl. 1, me. ( Beáti mites; quóniamn 12.13

ipfi possidebunt terram.] Non Ant. 6. C. Nos omnes re- terram Judæ , nec terram ise velátâ facie glóriam Dómini tius mundi : non terram mafpeculantes, in eandem imá- ledíctam , fpinas & tribulos ginem transformámur à clari- afferentem , quam crudelíllicate in claritátem. 2. Cor. 3. mus quisque & bellátor magis 18.

possidet : sed terram quam . Fecit 'nos Christus rem Pfalmísta desiderat , dicens : gnum & sacerdotes Deo & Pa- [ Credo vidére bona Dómini tri fuo : Bl. Ipfi glória & im- in terra viventium. périum in fécula. Apoc. 1. 6. R. Grátias agimus tibi, DóLéctio fancti Evangélii se- mine Deus omnipotens , qui cúndùm Matthæum.

es , qui eras, & qui ventúrus Lectio vij.

C. 5. I. ad 12. es ; quia * Regnáfti, & advé I N illo témpore ; Videns Je- nit reddere mercédem

tempus sus curbas, ascendit in mon- servis tuis , & Sanctis. Apoc. tem, & cùm sedisset , accessé. 11. 17. 18. . Dextera tua, runt ad eum discípuli ejus : & Dómine , magnificáta eft in apériens os suum,docebat eos, fortitudine. Exod. 15.6.* Redicens : Beáti pauperes spíri- gnásti & advénit tempus redtu; quóniam ipsorum est re- dere mercedem servis tuis, & gnum ccelórum. Et réliqua. Sanctis.

Ledio viij.

« 이전계속 »