Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, 18-19권

앞표지
CEDAM, 1860
0 서평
 

다른 사람들의 의견 - 서평 쓰기

서평을 찾을 수 없습니다.

선택된 페이지

기타 출판본 - 모두 보기

자주 나오는 단어 및 구문

인기 인용구

68 페이지 - collocar la anima del dit Senyor Primogenit en la sua gloria e tenga a tots en sa continua proteccio. De Leyda a XXV de septembre any Mil CCCCLX hu. — A vostres beneplacits e honor prests los pahers de la ciutat de Leyda. Siguen las cartas que los
473 페이지 - nobles amats e feels de la Majestät del Senyor Rey e nostres los diputáis e conseil représentants lo Principal de Cathalunya. La Reyna tudriu et cetera. Reverend venerables pares en Christ egregis magnifichs nobles amats e feels de la Majestät del Senyor Rey e nostres.
153 페이지 - custodia. Dada en Leyda a XIIII de octubre any M. CCCCLXI. — A vostres beneplacits e honor prests los pahers de la ciutat de Leyda. Als molt reverends egregis nobles magnifichs e honorables senyors los
220 페이지 - servidors los diputáis del General e conseil lur représentants lo Principal de Cathalunya.— Al molt alt e molt Excellent Senyor lo Rey de Castella e de Leo.
63 페이지 - sive suprascripcio est sequentis lectura. Als molt honorables e molt savis senyors los consellers de la ciutat de Vich. Series vero ipsius littere ab intus scripte
75 페이지 - á don Jofre de Castro todo lo que le fue robado en sus dos villas de Ribagorza, y compensarle todos los daños que hubiese sufrido , dando orden para que se prendiese á los capitanes que los ejecutaron, para hacer de ellos la competente justicia. Siguen las cartas que se recibieron en este dia. Als molt reverend
182 페이지 - Juan Ferrer, ministro de la casa de la Diputación, quien debia cumplir su cometido de parte del Principado. Siguen las cartas que se recibieron en este dia. Als molt reverends egregis nobles
75 페이지 - en virtu t de la comissio de la cori elegit e assignai residents en Barchinona. Molt reverents egregis nobles magnifichs honorables e de molt gran providencia mossenyors. Hir entre quatre e cinch
15 페이지 - per la gracia de Oeu Reyna Darago de Navarra de Sicilia, etc. Tudriu del Illustrissimo Infant don Ferrando princep del Serenissimo Senyor Rey marit e Senyor nostre molt car e nostre fili
207 페이지 - mémoire dont nous e tous ses autres "parents sommes bien tenuts e obligez en louer et grandament mercier notre Créateur. Et que a nous fait e ferons de notra part au

도서 문헌정보