페이지 이미지
PDF
ePub

12.

rum.

[ocr errors]

tus : itaque epulémur in Dóminus dedit vobis ad ázymis finceritátis & ve- vescéndum.y. Non Móyritátis. Edent. Glória. ses dedit vobis panem de Repet. R. Immolábit , uf coelo , fed Pater meus dat que ad . Exod. vobis

panem de cælo ve1. Cor. 5.

* Ifte est panis. Le&tio ij. Cap. 16. Exod. 16. Joan. 6.

Ocútus est autem DóL ,

De libro tertio Regum.'

Leitio iij. Cap. 19. dicens : Audivi murmura Enit Elías in Bersatiónes filiórum Israel ; lóquere ad eos : Vésperè ibi púerum suum , & percomedétis carnes , & ma réxit in desértum viam nè faturabímini pánibus ; unius diéi. Cùmque vescietísque quòd ego sum nisset , & fedérei subter Dóminus Deus vefter. unam juniperum , petivit Fa&um eft ergo véspere , ánimæ suæ ut moreretur , & ascendens coturnix & ait : Súfficit mihi , Dócoopéruit caftra : manè mine, tolle ánimam mequoque ros jácuit per cir- am; neque enim mélior cúitum caftrórum. Cùm- sum quàm patres mei. que operuisset superficiem Projecítque fe , & obdor. terræ , apparuit in solitú- mívit in umbra juniperi : dine minútum , & quafi & ecce Angelus Domini pilo tulum , in similitudi- tétigit eum, & dixit illi : nem pruinæ super terram. Surge , & cómede. RefQuod cùm vidissent filii péxit , & ecce ad caput Israel , dixérunt ad invi- Tuum fubcinerícius panis cem : Manhu?quod figni- & vas aquæ : comédit erficat:Quid eft hoc?ignorá- go , & bibit , & rurfum bant enim quid esset.

Qui- obdormívit. Reversúsque bus ait Moyfes : Ifte eft eft Angelus Dómini lepanis quem Dóminus de- cundò , & tétigit eum , dit vobis ad vescéndum. dixitque illi : Surge , có

R. Apparuit in solitúdi- mede ; grandis eniin tibi ne minútum , in fimilitú- restat via. Qui cùm surdinem pruinæ fuper ter- rexisset , comédit & bibit, ram. Quod cùm vidissent & ambuláyit in fortitúdifilii Ifrael, ait (eis) Móy- ne cibi illius quadraginta ses: * Ifte eft panis, quem diébus & quadraginta nóc:

ly

[ocr errors]

pingue fiat.

tibus, usque ad montem ta pópulo Christiano , ina Dei Horeb.

æftimabilem ei cónferunt R. Refpexit (Elías , ) dignitátem. Neque enim & ecce ad caput fuum sub- eft, aut fuit aliquando cinerícius panis , & vas tam grandis nátio , quæ aquæ: qui cùm furrexiffet, hábeat deos appropincomédit, & bibit; & am- quántes fibi , ficut adeft bulávit In fortitudine nobis Deus nofter. Unicibi illius usque ad mon- génitus siquidem Dei Fitem Dei. y. Si quis man- lius , fuæ Divinitátis voducaverit ex hoc pane, vi- lens nos esse partícipes vet in ætérnum. * In for- natúram nostram assumptitúdine. Glória. * In for- fit ; ut homines deos fátitúdine. 3.Reg. 19.Joan.6. ceret factus homo. Et hoc IN II. NOCTURNO. infuper quod de noftro afAnt. 4. E. Memor fit sumpsit, totum nobis conDóminus facrificii nostri, tulit ad falutem. Corpus & holocaustum noftrum namque

fuum
pro

nostra

reconciliatione in ara CruPsalm. Exáudiat , 81. cis hóftiam óbtulit Deo

Ant. 5.a. Parátur nobis Patri ; Sánguinem fuum menfa Dómini adversùs fudit in prétium simul & omnes qui tribulant nos. lavacrum , ut redempti a Pfalm. Dóminus regit miferábili fervitúte, a pec

cátis omnibus mundaré. Ant. 6. F. In voce exul- mur. Ut autem tanti betatiónis résonent epulán- neficii jugis in nobis mates in menfa Dómini. méret memória, Corpus Pfalm. Quemádmodum. fuum in cibum, & Saneum fua divifione , 120. guinem suum in potum , W. Replébimur in bonis lub spécie panis & vini fudomûs tuæ : R. Sanctum méndum, fidélibus dereeft templum tuum mirá- líquit. bile in æquitáte. PS. 64. R. Dixit(Jefus Judæis: ) Sermo sancti Thomæ Panis quem egodabo, caAquinatis.

ro mea est

pro

mundi vie Lectio iv. Opufc. 17. ta': * Litigábant ergo, ade

invicem dicentes: QuóI

Mménsa Divinæ largi- modo poteft hic nobis care

[ocr errors]

me , 81.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Aliàs. 57.

[ocr errors]

ducandum ? y. Oblíti R. Cænantibus (Discí funt benefa&órum ejus , pulis , ) accépit Jesus pa& mirabilium ejus quæ nem, & * Benedixit , ac oftendit eis : * Litigábant. fregit , deditque ( eis , ) Joan. 6. Pf. 77.

& ait : Accipite & coLectio v.

médite ; hoc eft Corpus O

Pretiosum .

rándum convivium, dedit eis ; panem Angefalutiferum, & omni sua- lórum manducávit homo. vitáte replétum ! Quid * Benedixit. Matt. 26. enim hoc convívio pretió- Pf. 77. fius esse poteft ; in quo

Leétio vj. non carnes vitulórum & Ullum étiam Sacra: fed nobis fumendus pro- brius, quo purgantur pecponitur Christus verus cáta , virtútes augentur Deus? Quid hoc Sacra- & mens ómnium spirituáménto mirabilius? In ipso lium charismatum abun-. namque panis & vinum dántiâ impinguátur.Offérin Corpus & Sanguinem tur in Ecclésia pro vivis & Christi substantiáliter con- mórtuis ; ut omnibus provertúntur : ideóque Chrif- fit , quod est pro salute tus Deus , & homo per- ómnium institútum. Suaféctus , fub módici panis vitátem dénique hujus Sa& vini spécie continetur. craménti nullus exprímeManducắtur itaque a fidé- re sufficit , per quod fpirilibus , sed minimè lacerá- tuális dulcédo in suo fonte tur : quinimò , diviso Sa- gustátur; & recólitur mecramento integer fub mória illíus , quam in sua qualibet divisiónis partícu- Paffióne Chriftus monsla perseverat. Accidentia trávit , excellentissimæ antem sine subjécto in eó- charitátis. Unde ut árétiùs dem subsistunt : ut fides hujusmodi charitatis imlocum hábeat , dam visí- ménsitas fidélium córdibile invisibiliter súmitur , bus-infigerétur , in última aliénâ fpécie occultatum; Cæna, quando Pafchâ &sensus a deceptióne red cum discipulis celebrato dántur immúnes , qui de transitúrus erat de hoc accidéntibus júdicant fibi mundo' ad Patrem, hoc notis,

Sacramentum instituit

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

tanquam Paffionis suæ me

Lé&tio fancti Evangélii moriále perénne, figurá secúndum Joánnem. rum véterum impletivum, Lectio vij. Cap. 6. miraculórum ab ipso fac. 1 N illo témpore ; Dixit

; sua contristátis abséntia mea verè est cibus, & folatium singuláre reliquit. Sanguis meus verè eft po

R. Accipiens (Jesus ) tus. Qui manducat meam cálicem grátias egit , & Carnem, & bibit meum dedit illis , dicens : * Bí- Sánguinem, in me mabite ex hoc omnes ; hic net, & ego in illo. Et réeft enim Sanguis meus liqua. novi Testamenti , qui pro

Homília sancti Hilárii
multis effundetur in remis Epíscopi.
fiónem peccatorum. X. De Trinit. Lib. 8. n. 13.
Hic eft fanguis féderis & seq. Edit. Bened.
pépigit

I verècarnem
. * Bibite. Glória.* noftri Christus
Bibite. Matt.26. Exod.24. sit, & verè homo ille,
IN III. NOCTURNO. qui ex María natus fuit

Ant. 7. a. Introibo ad al- Christus est, nofque verè táre Dei, ad Deum qui fub mystério carnem corlætificat juventútem méā. poris sui súmimus ; ( & Ps.Júdica me, Deus, 121. per hoc unumérimus, quia Ant. 8. G. Cibávit nos Pater in eo eft , & ille in Dóminus ex ádipe fru- nobis : ) quomodo volunménti , & de petra mel- tátis únitas asseritur , cim le faturáyit nos.

naturális

per

SacraménPsalm. Exultáte Deo, tum proprietas, perfé&tæ cum fua divisione , 122. Sacramentum sit unitátis? Ant. 6. F. Ex altári tuo, Non eft humáno aut sæculi Dómine , Chriftum şúmi- sensu in Dei rebus loquén

quem cor & caro dum... Quæ scripta funt , noftra exúltant.

legámus ; & quæ legériPsalm. Quàm dilecta , mus

mus , intelligamus, & 122.

tum perféctæ

fidei officio V. Justi epulentur, & fungemur. De naturali eexúltent in conspectu Dei; nim in nobis Christi veriR. Et delecténtur in læti- táte quæ dicimus , nifi ab tja. Pf. 67

eo didicimus , ftultè atque

mus , in

impiè dicimus. Ipfe enim per Sacramentum comait: (Caro mea verè est ef- municácæ carnis & sángui. ca , & Sanguis meus verè nis fimus , ipfe teftátur , eft potus : qui edit carnem dicens: [Et hic mundus me meam, & bibit sánguinem jam non videt : vos autem meum , in me manet , & me videbitis, quoniam ego ego in eo. ) De veritáte vivo , & vos vivétis ; carnis & sánguinis non quóniam ego in Patre meo, reli&tus est ambigéndi lo- & vos in me, & ego in cus. Nunc enim , & ipsius vobis.] Si voluntatis tanDómini professione, & tùm unitátem intélligivelfide noftra , verè caro est, let , cur gradum quem& verè fanguis eft. Et hæc dam atque ordinem conaccepta atque haufta id summándæ unitátis expóeficiunt ut & nos in fuit ? nisi, ut cùm ille in Chrifto & Christus in Patre per naturam divininobis fit. Anne hoc véri- tatis effet , nos contra in tas non est ? Contingat eo per corporalem ejus planè his verum non efle, nativitátem, & iHerursum qui Christum Jesum ve- in nobis

per

facramentorum effe Deum denegant. rum inéfle mystérium cre

R. Caro mea verè eft ci- derétur : ac fic perfecta bus , & Sanguis meus ve- per Mediatorem unitas rè eft potus. * Qui man- docerétur , cùm nobis in dúcat meam Carnem , & se manéntibus ipfe manébibit meum Sanguinem, ret in Patre , & in Patre, in me manet, & ego in manens maneret in nobis, illo. y. Non est ália nátio & ita ad unitátem Patris. tam grandis quæ habeat proticerémus, cùm qui in Deos appropinquántes fi- co naturaliter secúndum bi , sicut Deus noster a-, nativitátem ineft, nos quodeft nobis. * Qui man- que in eo naturaliter inesdúcat meam. Joan. 6. sémus , ipfo in nobis naDeut. 4.

turáliter permanente.

R. Sicut misit me vivens St ergo in nobis ipfe, Pater , & ego vivo pro

per carnem, & fumus pter Patrem : in eo, dum fecum hoc. manducat me , & ipse viquod nos fumus, in Deo, vet propter me, y. Ecce elt. Quàm autem in eo feryi mei cómedent, ecce

Leftio viij.

E

[ocr errors]

Et qui

« 이전계속 »